5 tipů pro efektivní řízení zásob

Konkurence na trhu je v současnosti nepochybně silná, tato situace se však nebude zlepšovat, spíše naopak… Víte, co je to FRID značení a jak na ideální řízení skladových zásob? Zefektivněte své řízení zásob na maximum, poradíme vám.
5 tipů pro efektivní řízení zásob

Víte, co je to FRID značení a jak na ideální řízení skladových zásob? Zefektivněte své řízení zásob na maximum, poradíme vám.

Aby si společnosti dokázaly udržet konkurenční výhodu, je efektivnost a optimalizace stávajících operací včetně řízení skladových zásob napříč dodavatelským řetězcem naprosto zásadní. Pro uspokojení neustále se měnících požadavků zákazníků je nezbytné mít komplexní přehled o celém dodavatelském řetězci. Tato viditelnost může podnikům pomoci výrazně zjednodušit procesy, a stát se tak mnohem efektivnější.

V této souvislosti vyžaduje efektivní a flexibilní řízení skladových zásob zapojení moderní technologie pro rozšíření a zdokonalení stávajících postupů. Jednoduché aspekty jako viditelnost, sledování, správa a objednávání zásob mohou být s využitím technologie zjednodušeny a vylepšeny. Toto zjednodušení přispívá ke snížení nákladů a zvýšení produktivity.

Jak vám může technologie pomoci zlepšit řízení skladových zásob i další procesy napříč dodavatelským řetězcem?

Cloudový systém pro sledování zásob

Znalost aktuálního stavu skladových zásob umožňuje podnikům realizovat projekty a poskytovat služby bez nadbytečných nákladů. Zároveň tato transparentnost poskytuje přehled o nedostatečných zásobách, což minimalizuje případné problémy v důsledku chybějících zásob v celém dodavatelském řetězci.

Technologie toho však dokáže ještě víc. Zavedení komplexního cloudového systému pro sledování skladových zásob může zjednodušit veškeré aspekty pohybu zásob v rámci dodavatelského řetězce – od zadávání dat, přes fakturaci, sledování objednávek, informace o přepravě až po nákup a dodání zásob. Každá proměnná je sledována v reálném čase a údaje jsou uchovávány v centrální databázi, která umožňuje snadný přístup a kontrolu v každé fázi procesu. Díky tomu má podnik okamžitý přehled o stavu zásob, což významně usnadňuje plynulé plnění objednávek.

Propojení údajů v systému pro sledování skladových zásob umožňuje dokonalou viditelnost, šetří značné množství času i peněz, a zároveň zvyšuje odolnost a flexibilitu dodavatelského řetězce a zefektivňuje proces řízení zásob.

RFID technologie

Radiofrekvenční identifikace (RFID značení) umožňuje podnikům identifikovat a sledovat produkty napříč celým dodavatelským řetězcem prostřednictvím malého štítku obsahujícího digitální informace o požadované položce. RFID značení využívá rádiové vlny pro komunikaci mezi štítkem a čtecím zařízením, které je schopné přečíst informace uložené v tomto mikročipu.

Podnik může vytvářet RFID portály, které umožňují nepřetržité sledování skladových zásob a aktualizaci informací pokaždé, když přes ně položka projde. Tyto portály jsou schopny sledovat velké množství produktů současně, a nejsou tedy omezeny počtem položek.

RFID štítky umožňují snadné sledování zásob.

RFID značení může být obzvlášť užitečné v situacích, kde nelze využít čárové kódy, dále pro lepší zabezpečení zásob umístěním RFID portálů při vstupu a výstupu ze skladu, nebo pro zajištění kvality jako sekundární zdroj pro získávání údajů.

Abyste mohli skutečně těžit z RFID technologie, nesmíte zapomenout také na průmyslovou stolní tiskárnu, která bude schopná rychle a snadno tisknout velké množství RFID štítků. Tiskárna by měla zároveň umět tisknout také čárové kódy, a být tak schopná poradit si s jakýmkoliv požadavkem na značení produktů.

Čárové kódy a snímače

Zavedení systému čárových kódů spolu se softwarem pro sledování a řízení skladových zásob výrazně sníží chyby vznikající při řízení zásob a jejich sledování. Čárové kódy pomáhají při řízení objednávek a eliminují chyby v ostatních částech dodavatelského řetězce. Většina chyb je totiž způsobena lidským faktorem při manuálním zadávání dat. A čím větší sklad, tím více sledovaných údajů, a tedy i větší riziko jejich chybného zadání. V případě skenerů a čárových kódů je však toto riziko značně omezené.

Čárové kódy eliminují rizika nejen v rámci vašeho skladu, ale také možná rizika pro zákazníky. Představte si, jaké škody by mohlo způsobit například špatné označení léků či zdravotnických přípravků v důsledku lidské chyby…

Nakonec, čárové kódy jsou snadno sledovatelné. Pokud tedy dojde například k odcizení produktů, čárové kódy umožní identifikaci a dohledání ztracených položek.

Skenery a čárové kódy mohou tedy zjednodušit řízení zásob, snížit množství chyb a vylepšit celý zásobovací proces. Díky tomu pomáhají zajistit stálou kvalitu a bezpečnost a umožňují podnikům poskytovat služby na vynikající úrovni.

Mobilní zařízení

Díky mobilním zařízením mohou být údaje aktualizovány v reálném čase.

I přes zapojení cloudového systému, RFID technologie a čárových kódů, se pracovníci na plochách skladů neobejdou bez snadno přístupných mobilních zařízení. Těmi mohou být například malé snímače pro identifikaci položek, mobilní terminály nebo přenosné tiskárny. Tato zařízení se mohou bezdrátově připojit k softwaru pro sledování zásob a poskytovat tak aktualizace v reálném čase.

Díky těmto zařízením bude sklad neustále v pohybu a při propojení všech systémů již nebudou probíhající procesy brzděny nutností manuálních zásahů. Mobilní zařízení poskytují pracovníkům úplnou viditelnost pohybu zásob, a přispívají tak k zajištění kvality a zefektivnění úkolů v rámci správy zásob od jejich pořízení až po plnění objednávek.

Kromě toho, nejnovější mobilní zařízení je možné snadno propojit, a tedy jednoduše přenášet informace ze skeneru do mobilního terminálu a naopak.

Výkonné stolní tiskárny

V místech příjmu nového zboží nebo přípravy zboží k expedici může být označování jednotlivých položek náročné. Pro skutečnou konkurenceschopnost a efektivnost je tedy třeba zapojit stolní tiskárny, které budou schopné rychle vytisknout velké množství štítků a ušetří tak spoustu času. Tyto tiskárny usnadňují označování a tedy i sledování položek, a tak pomáhají zrychlit obrat zásob a celý zásobovací proces.

Díky jejich designu mohou být umístěné téměř kdekoliv ve skladu, navíc je lze ovládat v podstatě odkudkoliv. Zaměstnanci tak mohou tisknout štítky přímo v místě a v momentě, kdy je potřebují, čímž se snižuje počet chyb a zvyšuje přesnost značení.

Tiskárny mají navíc velkou přesnost a jsou schopné vytvořit čitelné štítky i s tím nejmenším textem. Tato přesnost významně snižuje množství chybných štítků, a tedy přináší méně chyb při identifikaci pomocí skenerů a přispívá k mnohem větší efektivnosti dodavatelského řetězce.

Značení pomocí čárových kódů eliminuje chyby vznikající při manuálním zadávání dat.

Optimalizace procesů a viditelnost napříč celým dodavatelským řetězcem může výrazně snížit náklady. Pokud chce podnik ustát neustále rostoucí požadavky trhu, je zapojení moderních technologií do každodenních činností naprosto nezbytné. Jen s pomocí technologie může být podnik efektivní a udržet si konkurenceschopné postavení.

Vyberte si z naší nabídky hardwarusoftwaru i spotřebního materiálu z oblasti automatické identifikace. Potřebujete poradit s výběrem správného zařízení? Náš tým vyškolených a certifikovaných odborníků vám navrhne řešení podle vašich konkrétních požadavků a pomůže s výběrem nejvhodnějšího zařízení pro vaše aplikace.

Datascan - systémy automatické identifikace
✖ Zavřít

Poptávka