Vzdálená asistenceVzdálená asistence Vuforia Chalk

Vzdálená asistence Vuforia Chalk
Vzdálená asistence Vuforia Chalk
Vzdálená asistence Vuforia Chalk
Vzdálená asistence Vuforia Chalk
Vzdálená asistence Vuforia Chalk
Vzdálená asistence Vuforia Chalk
Vzdálená asistence Vuforia Chalk
Vzdálená asistence Vuforia Chalk
Vzdálená asistence Vuforia Chalk
Vuforia Chalk
Software rozšířená realita Vuforia Chalk je účinný a intuitivní způsob, jak efektivně komunikovat. Kombinuje rozšířenou realitu s komunikací v reálném čase.

Software Vuforia Chalk je účinný a intuitivní způsob, jak efektivně komunikovat. Nabízí v reálném čase pomoc technikům, kteří čelí složitým nebo neznámým výzvám. Pomoc na dálku pak chápeme jako schopnost odborníka z dané oblasti poskytovat podporu přímému pracovníkovi kdekoli na světě.

Jedná se o nejpřístupnější aplikaci pro řešení problémů v reálném čase. Umožňuje vzdálenému odborníkovi „vidět, co vidím“ a společně komentovat prostředí a rychle vyřešit neznámé nebo neočekávané problémy. Kombinuje video, audio a anotace živého sdíleného zobrazení. Používá navigační šipky k vedení místního technika a rychle řeší neznámé nebo neočekávané problémy.

Kombinuje rozšířenou realitu s komunikací v reálném čase. Propojuje terénního technika s odborníkem tak, aby odborník mohl celou situaci vidět a diskutovat o ní v terénu. Technik a odborník nakreslí digitální anotace (pomocí prstů na obrazovce), které přesně ukotví k fyzickým objektům. Tím umožní odborníkovi vést technika krok za krokem. Software byl navržen tak, aby poskytoval rychlé řešení bez času a nákladů na cestování či opakované návštěvy technika.

Vuforia jednoznačně zlepšuje kvalitu služeb. Odborník i technik může zcela přesně označit jednotlivé detaily problému, přičemž poznámky jsou umístěny tam, kde byly nakresleny a následné pokyny jsou zcela přesné. Dále snižuje servisní náklady. Poskytnutí přístupu k podpoře rozšířené reality v reálném čase od nejzkušenějších členů týmu snižuje čas na opravu, a to i bez cestovních nákladů. V neposlední řadě napomáhá rychlejšímu školení techniků. Dálkové mentorování nových techniků pomocí moderních metod digitálního učení účinně přenáší znalosti zkušenějších pracovníků. Každý v týmu pak může být odborníkem.

Platforma Vuforia je lídrem v oboru technologie rozšířené reality pro aplikace na iOS, Android a na digitálních brýlích.

Díky softwaru lze zvýšit efektivitu pracovní síly. Umožňuje průmyslovým podnikům rychle a levně získat rozšířenou realitu v rukou servisních a provozních techniků s mobilními zařízeními, která dnes mají. Můžete pověřit techniky ve výrobě k dálkovému odbornému vedení pro servis, postupnou montáž nebo kontrolu. Pracovní trénink rovněž zvyšuje retenci informací a přesnost.

Software automaticky ukládá a zobrazuje „zájmová místa“ na konci relace. Tyto „body zájmu“ jsou zachyceny na základě anotací účastníků relace. Obrázky lze pak použít k připojení k pracovním objednávkám jako důkaz servisních prací, zlepšování procesů QC (ověřuje důkladnost a správnost opravy), sdílení znalostí v servisu a školení terénních techniků (zejména pro nové produkty). Je možné je dále použít k podělení se o zpětnou vazbu pro zjištění nedostatků v designu, vylepšení designu nebo vylepšení podpory.

Může se stát, že osoba, která potřebuje pomoc, a osoba, která má odborné znalosti pro poskytování pomoci, nejsou součástí stejné organizace. Externí volání nyní umožňuje jednotlivcům jedné společnosti komunikovat s ostatními jednotlivci jiných společností.

Co kdyby se vzdálený odborník mohl vrátit zpět do oblasti, kterou terénní technik ukázal dříve v jejich relaci? Teleport je budoucí funkce Vuforia Chalk, která umožňuje vzdálenému odborníkovi volně procházet fyzické prostředí terénního technika samostatně. Podobně jako u Street View v Google Maps, kde můžeme prakticky zažít a prozkoumat fyzickou ulici vlastním tempem.

30denní verze k vyzkoušení zahrnuje mimo jiné přístup k aplikacím až pro 5 členů týmu i administrativní přístup pro správu uživatelů.

Jako globální společenství čelíme všichni bezprecedentním výzvám souvisejícím s pandemií COVID-19. Přizpůsobení se novému způsobu práce na dálku může být pro mnohé společnosti obzvláště náročné. Vuforia Chalk vám s tím pomůže! 

>>STÁHNĚTE SI ZKUŠEBNÍ VERZI ZDE<<

Kde využít Vzdálená asistence Vuforia Chalk

Software Vuforia Chalk nalezne uplatnění v mnoha odvětvích od výroby, dopravu a logistiku až po zdravotnictví a služby. 

Ke stažení

Produktový listToyota Vuforia Chalk Case Study

Video k Vzdálená asistence Vuforia Chalk

✖ Zavřít

Poptávka