Chystáte se pořídit mobilní zařízení pro zdravotnické pracovníky?

Mobilita pracovníků ve zdravotnických zařízeních pomáhá zvyšovat efektivitu a přispívá k lepší péči o pacienty. Až 70 % chyb zdravotnických pracovníků je způsobeno selháním komunikace, proto se nyní zařízení pro mobilní komunikaci stávají prioritou pro většinu nemocnic.
Chystáte se pořídit mobilní zařízení pro zdravotnické pracovníky?

S přístupem k datům v reálném čase, možností okamžitě zastihnout ostatní zdravotníky a efektivně reagovat na akutní potřeby pacientů se mnohonásobně rozšiřují schopnosti pracovníků ve zdravotnictví. Ti tak mohou trávit více času se svými pacienty a poskytovat kvalitnější péči. Kromě toho mobilní technologie pomáhají také urychlit příjem i propouštění pacientů a snižovat tak dobu, kterou musí v nemocnici strávit, aniž by byla obětována kvalita zdravotnické péče. Mobilní zařízení pro zdravotnictví jsou navíc v současnosti navrhována tak, aby bránila šíření bakterií a odolala i agresivním čisticím procedurám.

Při výběru mobilního zařízení je však potřeba zvážit mnoho důležitých faktorů. Toto rozhodnutí totiž značně ovlivní nejen počáteční i průběžné náklady, ale také bezpečnost pacientů a celkovou efektivnost řešení mobility.

Nalezení správného řešení vyžaduje strategický přístup a pečlivé vyhodnocení všech požadavků vašich procesů a pracovní zátěže, abyste dokázali určit správnou kombinaci schopností a funkcí, které od mobilního zařízení potřebujete.

Než začnete zvažovat typ mobilního zařízení pro vaše pracovní prostředí, je třeba zodpovědět následující otázky:Zdravotníci mohou trávit více času se svými pacienty.
 • Jak budete nová mobilní zařízení integrovat do svého současného systému včetně elektronické zdravotnické dokumentace, stávajících pracovních postupů a protokolů apod.?
 • Jaké činnosti by měla mobilní komunikace řešit?
 • Je třeba, aby pracovníci na oddělení příjmu pacientů měli možnost komunikovat s pracovníky záchranné služby přepravující pacienty do nemocnice?
 • Potřebují mít zdravotní sestry možnost spojit se s personálem jak uvnitř zařízení, tak s lékaři mimo pracoviště?
 • Chcete zařízení, které vám usnadní administrativu pacientů, jako vyplňování registračních formulářů apod.?
 • Budou pracovníci využívat možnost sledovat životní funkce pacientů na svých mobilních zařízeních?
 • Jaké požadavky na ochranu osobních údajů a zabezpečení systému musíte dodržovat?
 • Jaký software budete používat pro různé aplikace? Vyžadují vaše aplikace určité hardwarové schopnosti (např. zabudovaný skener)?
 • Jak budete zařízení dezinfikovat?
 • Budou vaši pracovníci umět zařízení ovládat a pracovat s jeho funkcemi?
 • Kdo bude zajišťovat údržbu mobilních zařízení? Máte svoji vlastní technickou podporu nebo budete muset investovat do služeb třetích stran?

Toto je jen příklad požadavků, které je nutné zvážit a které ovlivní výběr vhodné mobilní technologie. Před zavedením jakéhokoliv typu mobilních zařízení budete muset vytvořit směrnice vymezující správné způsoby využívání jednotlivých zařízení. Musíte také zvážit, zda bude nutné pracovníky vyškolit a zajistit systém podpory pro uživatele zařízení.

Proč se vyplatí investovat do podnikových mobilních zařízení?

Důležité je rovněž rozhodnutí, zda si vystačíte se spotřebitelskými zařízeními, zvolíte přístup BYOD (bring your own device) nebo budete investovat do zařízení podnikové třídy. I když počáteční výdaje mohou naznačovat, že přístup BYOD je výhodnější, je důležité vzít v úvahu také celkové náklady na vlastnictví (TCO) z dlouhodobého hlediska. Náklady jsou totiž ovlivněny celou řadou dalších faktorů, jako kompatibilita softwaru, požadavky na správu zařízení a další.

Podniková zařízení nabízejí možnosti pro pokročilý sběr dat a umožňují zdravotníkům skenovat čárové kódy prakticky v jakémkoliv stavu. Zároveň umožňují pořizovat kvalitní snímky, a konzultovat tak stav pacienta bez nutnosti jej opustit. Zdravotní sestry mohou skenovat identifikační náramky pacientů pro správné přiřazení léků, vzorků, transfuzí atp. V konečném důsledku tak podniková zařízení díky přesné identifikaci pacientů a lepší spolupráci nejen zvyšují kvalitu péče, ale šetří vaše náklady.

Využívání mobilních zařízení pomáhá eliminovat chyby, a tak poskytovat kvalitnější péči.

Nemocnice či jiná zdravotnická zařízení mohou díky mobilním technologiím získat mnoho výhod v podobě lepší komunikace a spolupráce mezi pracovníky, jejich větší produktivity, snazší lokalizace nástrojů a potřebného vybavení a zároveň samozřejmě lepší péče o pacienty a jejich bezpečnost. Kromě toho může strategické řešení mobility zlepšit i koordinaci v rámci poskytování péče mezi širší sítí zdravotnických zařízení. Nedostatek informací o zdravotním stavu pacientů v reálném čase představuje výraznou překážku pro dosažení optimální, integrované a koordinované zdravotnické péče. Vyplatí se tedy investovat do kvalitních zařízení, která zajistí spolehlivý výkon v dlouhodobém horizontu.

Naše nabídka zahrnuje celou řadu mobilních terminálů navržených speciálně pro potřeby zdravotnických zařízení. Nejste si jistí, které zařízení je vhodné právě pro vaši aplikaci? Náš tým vyškolených a certifikovaných odborníků vám pomůže s výběrem a navrhne řešení podle vašich specifických požadavků.

Datascan - systémy automatické identifikace
✖ Zavřít

Poptávka

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby vyřízení záležitostí spojených s mým požadavkem.