Elektronické teplotní senzory

Zařízení pro monitorování a snímání teploty od společnosti Zebra poskytují potřebné informace pro zajištění integrity a nákladové efektivity vakcín, biologických a potravinářských produktů během skladování, přepravy, manipulace a užívání. 

Vakcíny, biologické látky a potraviny vyžadují přísnou kontrolu parametrů prostředí - teplotní rozsah, úroveň vlhkosti, vystavení světlu a další - nejen k zajištění shody, ale také k ochraně účinnosti produktu a bezpečnosti koncového uživatele.

Elektronické teplotní senzory napomáhají udržet kvalitu produktů ve farmaceutických, biotechnologických a krevních bankách, záchranné lékařské službě, distribuci potravin a dalších organizacích. 

Datascan - systémy automatické identifikace
✖ Zavřít

Poptávka