Software pro inventuru

Připadá vám inventura jako složitý a časově náročný úkol? Pokud vaše společnost disponuje velkým množstvím zásob či rozsáhlým majetkem, může to být opravdu tvrdý oříšek. Asi nikdo, kdo ví, co je to inventura, se na ni netěší. Naše softwarové řešení vám však může značně zjednodušit práci a ušetřit spoustu času. Software + čtečka kódů inventrury vám pomůže situaci vyřešit.

Fyzický stav zásob či majetku mnohdy neodpovídá stavu v systému v důsledku selhání lidského faktoru a je podstatné, aby bylo možné kdykoli okamžitě provést fyzickou inventuru, která zajistí nápravu. Speciální sofware a čtečka kódů pro inventuru je zbraní, jak zvládnout inventůru hladce a přesně.

Specializovaný software pro inventury má řadu funkcí, které se mohou lišit tím, jaké konkrétní požadavky má provozovatel tohoto software na finální výstupy. Běžné funkce jsou následující:

  1. Sledování skladových zásob: software pro inventury monitoruje množství zboží na skladě a umožňuje uživatelům sledovat, kolik zboží je v danou chvíli k dispozici.
  2. Automatické generování inventur: software pro inventury umí automaticky generovat inventury na základě informací o skladových zásobách. To umožňuje rychle a snadno vytvořit seznamy zboží k inventarizaci a rapidně tak snížit čas a náklady spojené s ručním sestavováním inventur.
  3. Integrace s čtečkami čárových kódů: software pro inventury může pracovat s čtečkami čárových kódů, což umožňuje rychlé a přesné načítání informací o skladových zásobách.
  4. Synchronizace s ERP systémy: software může být integrován s ERP systémy, což umožňuje uživatelům přístup k datům o skladových zásobách a inventurách v reálném čase (kdykoliv, odkudkoliv).
  5. Přehledné vyhodnocování dat: umí zobrazovat data o skladových zásobách a inventurách v grafické podobě. Umožní uživatelům přehledně vyhodnotit data, například sledovat změny v čase, vývoj nákladů a další důležité ukazatele.
  6. Kontrola přístupu: software pro inventury řeší i řízené omezení přístupu k datům o skladových zásobách a inventurách, aby se zajistilo, že pouze autorizované osoby mají přístup k citlivým informacím.
  7. Ukládání dat: Software může ukládat data o skladových zásobách a inventurách pro další použití a archivaci.
  8. Export dat: snadný a rychlý export dat o skladových zásobách a inventurách do různých formátů, například do Excelu nebo PDF, pro snadné sdílení a zpracování dat.
  9. Práce s mobilními zařízeními: software pro inventury podporuje práci s mobilními zařízeními, jako jsou chytré telefony a tablety (čtečky), aby uživatelé mohli mít přístup k datům o skladových zásobách a inventurách kdykoli a kdekoli.

Jak funguje systém na inventuru?

Celý systém funguje na základě využití čárových kódů. Inventurní software vyniká zejména jednoduchostí ovládání, přehledností, rychlou orientací a přizpůsobitelností požadavkům konkrétního zákazníka. K software je potřeba hardware, tedy čtečky čárových kódů pro inventuru.

Přehledná aplikace slouží ke snadnému, rychlému a bezchybnému provádění inventur zboží a majetku ve skladech, obchodech, kancelářích a výrobě. Tyto jednotvárné činnosti jsou náchylné na vznik lidských chyb při klasickém zpracování „papír + tužka“. Díky softwaru je možné chybovost odstranit a výrazně zkrátit celkový čas na provedení celé inventury. 

Jak se dělá inventura s pomocí našeho softwarového řešení?

Náš software pro inventuru obsahuje počítačovou aplikaci a mobilní aplikaci pro PDA. Zatímco PDA aplikace slouží k provádění inventury samotné, aplikace pro počítač zajišťuje možnost nastavení požadovaných funkcí a komunikaci s PDA aplikací. Obsahuje dva moduly, přičemž první z nich slouží k inventuře majetku a druhý k inventuře zboží.

Nejprve se data nahrají do PDA. Majetek a zboží jsou potom zobrazovány v hlavním okně. Po zadání kódu potom daná položka zmizí. Pokud je čárový kód poškozen, lze tuto položku zadat fyzicky. Po dokončení inventury potom zůstanou v systému ty položky, které je nutné dohledat. Výsledná data jsou potom připravená k exportu a zpracování.

Výhody softwaru na inventuru

Celý proces je tedy maximálně zautomatizován a vy nebudete muset nic ručně zapisovat. Je to efektivní a uživatelsky přátelský software, ve kterém se naučíte rychle orientovat a bez problémů tak zvládnete inventarizaci i ve střední či velké firmě. Veškerá data budete mít ihned po ruce v maximálně přehledné formě včetně historie inventur. Díky přehlednosti aplikace se vaši zaměstnanci vyhnou zdlouhavému školení. 

Náš software výrazně zefektivní proces inventury ve vaší firmě a čas, který tak získáte, budete moci využít lepším způsobem.

Datascan - systémy automatické identifikace
✖ Zavřít

Poptávka

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby vyřízení záležitostí spojených s mým požadavkem.