Systémy strojového vidění

Systémy strojového vidění

Když se řeknou systémy strojového vidění, rozumí se tím systém, který vykonává určitou automatizovanou činnost na základě zpracování snímků z kamery. Kamera tedy zachytí zkoumaný předmět na snímku, systém jej vyhodnotí dle stanoveného algoritmu a vykoná činnost na základě výsledku vyhodnocení.  Strojové vidění zvyšuje kvalitu vyráběných produktů a snižuje náklady spojené s penalizací za dodání vadných výrobků odběratelům.

✖ Zavřít

Poptávka