Co je potřeba zvažovat při výběru vhodné etikety?

Proč je důležité věnovat zvýšenou pozornost výběru správné etikety pro vaše aplikace? Etikety hrají klíčovou roli v celém životním cyklu vašeho produktu, proto je důležité jejich výběr nepodceňovat.
Co je potřeba zvažovat při výběru vhodné etikety?

Laikovi může etiketa připadat jen jako pouhý kousek lepícího papíru, který umožňuje označit položku pro přepravu nebo skladování. Při výběru tak bude zvažovat především její velikost, ale už možná nebude brát v potaz její kvalitu, typ použitého lepidla nebo prostý fakt, že ne všechny etikety jsou vhodné – nebo dostatečně bezpečné – pro všechny typy aplikací.

Tento přístup může být v pořádku, pokud tisknete etikety pro osobní použití, ale pro podniky může přílišné zjednodušení procesu výběru etiket znamenat problém. Špatně označené položky totiž mohou mít dalekosáhlé důsledky – od nevyužitého produktu až po (potenciálně závažné) zdravotní problémy spotřebitelů. Co se může stát, pokud výběr etiket podceníte?

 • Neoznačené přísady mohou vést k alergickým reakcím a stažení z trhu.
 • Chybějící značení může vést k pokutám.
 • Etikety, které nejdou naskenovat, mohou vést k nákladným ztrátám zásob nebo vracení zboží.
 • Nečitelné údaje na etiketách mohou vést k pracným přetiskům a výměnám etiket.

A to je jen několik z mnoha důvodů, proč je důležité zajistit přesnost a čitelnost etiket a štítků na produktech a obalech.

Na co je tedy při výběru etiket potřeba myslet?

Sledovatelnost produktu

Sledovatelnost produktu je zásadní pro bezpečnost spotřebitelů, dodržování předpisů a celkově známkou kvality. Pokud se u produktu vyskytne nějaký problém, sledovatelnost umožňuje spotřebiteli, obchodníkovi nebo jinému subjektu rychle najít a oddělit vadné produkty od těch, které jsou v pořádku. Snadná dohledatelnost přináší výhodu také v případě změn předpisů ohledně značení zdravotnického vybavení, surovin apod.

Dodržování předpisů

Ve většině průmyslových odvětvích, a zejména v potravinářském a farmaceutickém průmyslu, existují předpisy s cílem zajistit dostatečnou kvalitu produktů vyskytujících se na trhu a předcházet vstupu padělaných položek do dodavatelského řetězce. Tyto předpisy vyžadují např. aby etikety byly čitelné a aby obsahovaly všechny podstatné informace a čárové kódy v určité kvalitě. Nedodržení těchto předpisů může vést k postihům a nutnosti stáhnout produkty z prodeje.

Bezpečnost a ochrana značky

Většina obchodníků vyžaduje, aby jejich dodavatelé dodržovali určité specifikace ohledně obsahu štítků a kvality tisku. Pokud není čárový kód dostatečně kvalitní nebo obsahuje nesprávné informace, obchodník často produkt vrátí, a navíc může dodavateli udělit finanční pokutu. Špatně vytištěný čárový kód se tak může stát velmi nákladnou chybou.

Produktivita pracovníků

Etikety umí víc než jen ukládat data, pomáhají také zvyšovat produktivitu pracovníků. Pokud je tisk etiket konzistentní a etikety spolehlivě drží a jsou dobře čitelné po celou dobu životního cyklu produktu, který označují, pracovníci zvládnou udělat více práce za kratší dobu. Pokud však funkce etikety v některém kroku selže, vaše operace se mohou značně prodloužit.

Celkové náklady na vlastnictví (TCO) vašich tiskových zařízení

Výběr etiket ovlivňuje také výkon vaší tiskárny. Využívání etiket nejvyšší kvality může pomoci předcházet usazování lepidla na částech tiskárny a předčasnému selhání tiskové hlavy. Pomáhá také minimalizovat nutnost přetisku štítků, a tak snížit plýtvání.

Jak zajistit, aby vaše etikety byly vždy kvalitní a splňovaly všechny požadavky, které jsou na ně kladeny?

Existují tisíce typů etiket a štítků, které jsou díky různé odolnosti vhodné pro různé typy prostředí. Navíc etikety do výrobního, skladového nebo distribučního prostředí se budou pravděpodobně lišit od těch, které jsou určené do maloobchodu, zdravotnictví nebo terénních služeb. Dokonce i v každém z těchto odvětví existují značené rozdíly v aplikacích značení.

Například v rámci dodavatelských řetězců pro automobilový průmysl mohou být zapotřebí etikety s čárovým kódem i RFID značením k označení a sledování všeho – od palet s materiálem přes tisíce jednotlivých dílů přicházejících od různých dodavatelů až po hotová vozidla sjíždějící z linky. To znamená, že jako dodavatel pro výrobce automobilů budete muset použít desítky různých typů etiket na produkty, které dodáváte, v závislosti na specifických požadavcích každého výrobce.

A to je jen jeden příklad. Většina organizací zapojených v dodavatelském řetězci vyžaduje mnohostranné strategie označování pro podporu mnoha různých typů produktů, které zpracovávají, jejich požadavků na sledování a také dodržování předpisů a regulací. Požadavky na spotřební materiál se tak mohou lišit i v rámci stejného zařízení.

Proto také nestačí jednou zvolit typ etikety a ten využívat už napořád. Správnost výběru etiket je potřeba neustále vyhodnocovat – díky tomu můžete předejít utrácení peněz za nekompatibilní etikety pro vaše aktuální aplikace.

Ať už tedy vybíráte etikety pro zcela novou aplikaci nebo znovu objednáváte pro stejnou aplikaci už podesáté, jediný způsob, jak s jistou vybrat ten správný spotřební materiál, je nejprve specifikovat důvod aplikace, vlivy prostředí, se kterým se může produkt setkat a celkovou cestu, kterou produkt v rámci svého životního cyklu projde. Seznam požadavků na vhodný štítek či etiketu by měl zahrnovat:

 • Typ a velikost etikety – Bude na vaší etiketě čárový kód, RFID nebo obojí? Kolik znaků má etiketa nést? Kolik místa je na povrchu etikety k dispozici pro tisk?
 • Typ povrchu, který má být označen – Bude etiketa nalepena na vlnitý plech, plast, kov nebo nějaký jiný materiál? Může být povrch špinavý nebo vlhký? Jedna se o rovný nebo zakřivený povrch?
 • Čitelnost – Etikety musí být čitelné a skenovatelné nejen když opouští vaši provozovnu ale po celou dobu životního cyklu produktu. Bude etiketa čitelná skenerem nebo lidským okem i po veškerém zpracování, kterým musí projít? Nebude po nějakém kroku příliš špinavá, poškrábaná nebo roztrhaná? Je potřeba zajistit čitelnost etikety i z větší vzdálenosti (např. při umístění produktu ve skladech)?
 • Ošetření proti neoprávněné manipulaci – Je potřeba, aby bylo možné vizuálně zjistit, zda někdo s etiketou nemanipuloval? Toto hledisko je třeba zvažovat zejména v prostředích náchylných k výskytu padělaného zboží, kontaminace produktů nebo podvodů při celním oddělení.
 • Odolnost vůči vlivům prostředí – Budou etikety využívány uvnitř či venku? Budou chráněny před deštěm, sněhem, vlhkostí, extrémními teplotami nebo povětrnostními vlivy? S jakým typem chemikálií se mohou v průběhu manipulace, přepravy nebo užívání produktu setkat? Jak dlouho musí etiketa zůstat čitelná?
 • Specifické potřeby aplikace nebo odstranění – V některých případech bývá potřeba etiketu odstranit, vyměnit nebo přemístit – např. přeceňování zboží, označování v regálech nebo při kontrole a údržbu majetku. Týká se to i vašich aplikací?
 • Shoda s předpisy – Vyžadují vaše produkty speciální značení v souladu s předpisy? Tento požadavek se může týkat nejen potravinářského nebo zdravotnického odvětví, ale také značení např. elektroniky. Víte přesně, jaké informace a v jakém formátu musí vaše etiketa nést?

To je spousta informací ke zpracování, že? Komplexní přístup k výběru správného spotřebního materiálu se na první pohled může zdát zbytečně složitý, avšak z dlouhodobého hlediska může přinést značné úspory co se týče času i nákladů. Potřebujete s výběrem vhodných etiket poradit? Neváhejte se obrátit na naše zkušené odborníky, poradíme vám a navrhneme řešení přesně podle vašich požadavků.

KONTAKTUJTE NÁS:

obchod@datascan.cz+420 545 215 558

Datascan - systémy automatické identifikace
✖ Zavřít

Poptávka

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby vyřízení záležitostí spojených s mým požadavkem.