Identifikace chemických látek dle vyhlášky EU? Pro nás žádný problém!

Dne 1. června 2015 vstoupila v platnost vyhláška Evropské unie, která nařizuje výrobcům, dovozcům, koncovým uživatelům i distributorům chemických látek a směsí označovat produkty štítkem systému GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals). Tímto štítkem je nutno označit výrobky v okamžiku dodání na pracoviště, přičemž na produktu musí zůstat po celou dobu jeho užívání.
Identifikace chemických látek dle vyhlášky EU? Pro nás žádný problém!

Co si pod pojmem GHS představit?

Globálně harmonizovaný systém klasifikace a značení chemických látek (GHS) představuje univerzální prostředek identifikace látek přinášejících velmi závažná rizika pro zdraví i bezpečnost. Má vliv na firmy, jež dodávají, případně využívají nebezpečné chemické látky na pracovišti. Napomáhá rovněž zajišťovat informovanost i bezpečnost lidí a chránit tak organizace před ztrátou pracovních sil a dalších cenných zdrojů.

Šest klíčových zdrojů aneb zajištění shody s předpisy

V první řadě je nutné klasifikovat výrobky do GHS kategorií a vytvořit standardizované prvky, které se musí na štítku objevit, přičemž prvních šest položek je povinných:

   1. Identifikátor (název) chemikálie.
   2. Signální slovo, např. nebezpečí.
   3. Piktogramy (symboly) GHS.
   4. Prohlášení o možném riziku, např. způsobuje alergickou reakci.
   5. Preventivní opatření a pokyny pro bezpečné zacházení, např. používejte v rukavicích.
   6. Informace o dodavateli.

   7. Dodatečné požadavky zákazníků.

 

Standardizované prvky, které se musí objevit na etiketách

GHS piktogramy

Piktogramy označující nebezpečí jsou jedním z klíčových prvků pro označování obalů, přičemž do GHS jsou zahrnuty dvě sady piktogramů:

1. Sada pro označování nádob či kontejnerů a pro varování před nebezpečím na pracovišti.
2. Sada pro použití při přepravě nebezpečného nákladu.

Tyto sady jsou zvoleny v závislosti na cílové skupině a používají se odděleně, nikdy ne společně. Předpisy GHS určují minimální velikost štítků a minimální velikost piktogramů v závislosti na objemu výroby.

 

 

Spolehlivé řešení, které zabere minimum času

Ukázka piktogramů na etiketách

Společnost NiceLabel vyvinula cloudové řešení obsahující 4500 chemických látek, čímž umožňuje tisk štítků kompatibilních se standardem GHS rovnou z prohlížeče. Obsahuje předem navržené štítky, regulatorní údaje i piktogramy v angličtině, francouzštině, italštině, němčině, španělštině a japonštině, navíc je možné nastavit maximální a minimální velikost písma pro optimální využití prostoru. Design je optimalizován pro tiskárny etiket a štítků i pro laserové tiskárny.

NiceLabel rovněž nabízí GHS podniková řešení pro složitější požadavky, jež se integrují s obchodními systémy a aplikacemi SDS pro tvorbu bezpečnostních štítků k označování materiálů způsobem, který je rovněž kompatibilní se systémem GHS.

Přesvědčte se sami a zkuste si vytisknout štítky přímo z vašeho prohlížeče, případně si zdarma stáhněte případovou studii o dané problematice.

Datascan - systémy automatické identifikace
✖ Zavřít

Poptávka

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby vyřízení záležitostí spojených s mým požadavkem.