Jak zajistit dostatečnou mobilitu pracovníků bezpečnostních a záchranných složek?

Orgány pro zajišťování vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku stojí již několik let na předních místech ve využívání dat v reálném čase. Na rozdíl od většiny ostatních odvětví však jejich záměrem není jen zvýšení produktivity nebo rychlejší odezva, přestože jsou vítaným důsledkem zapojení nových technologií.
Jak zajistit dostatečnou mobilitu pracovníků bezpečnostních a záchranných složek?

Prvním, a možná nejdůležitějším, cílem je zajistit bezpečí pracovníků záchranných složek a zároveň chránit veřejnost a její zájmy. To vyžaduje lepší připravenost a znalost situace, které závisí na dostupnosti a správném využívání dat v reálném čase. Odezva v reálném čase vyžaduje sdílení dat v reálném čase, ať už prostřednictvím dispečerů nebo evidence v rámci celého systému. Starší systémy nainstalované ve vozidlech přinášely tyto výhody jen do doby, než pracovník opustil své místo. Nové mobilní nástroje však umožňují pracovníkům přístup k údajům v podstatě odkudkoliv.

Notebooky či mobilní terminály namontované v hlídkových, hasičských či záchranářských vozech umožňují komunikaci s dispečinkem, přístup k důležitým údajům a GPS navigaci pouze ve vozidle, avšak většina práce pracovníků bezpečnostních a záchranných složek probíhá z největší části mimo vozidlo, někdy dokonce i v extrémních podmínkách. Některá tato zařízení je sice technicky možné vyjmout z vozidla a využívat jako přenosná zařízení, ale pracovníci jen zřídka vytahují tyto těžké počítače během svých pracovních operací. Nepraktická jsou zvláště u operací, kde je zásadní rychlá a pružná reakce.

Vzhledem k rozměrům a možnosti zadávání pouze prostřednictvím klávesnice nejsou tato zařízení tedy příliš mobilní a neusnadňují získávání a sběr dat mimo vozidlo. Mnozí pracovníci bezpečnostních a záchranných složek také udávají, že obrazovky těchto počítačů bývají ve venkovním prostředí obtížně čitelné. Už jste někdy viděli speciální jednotky, které by u sebe měly notebook? Pravděpodobně ne… Tyto jednotky využívají menší a odolnější zařízení jako tablety a mobilní terminály, a to především díky jejich rozměrům a konstantnímu připojení.

Proč by se tedy měli ostatní pracovníci, jejichž práce je stejně důležitá, spoléhat při svých operacích v terénu pouze na notebooky? Přestože jsou robustní, nejsou dostatečně mobilní, aby dostály potřebám moderních pracovníků.

Mobilizace postupným kombinováním starších počítačů a nových mobilních zařízení, informačních systémů a příslušenství je neefektivní a nepřináší zvýšenou bezpečnost.

Řešením je vytvoření strategie mobility a vybudování kompaktního řešení podporujícího mobilitu pracovníků. Nemusíte se však zbavit veškerého hardwaru i softwaru, kterým nyní disponujete. Přečtěte si následující jednoduché kroky, které vám pomohou vylepšit vaši mobilitu.

1.      Formulujte strategii, která odpovídá vašim pracovním postupům

Kritéria pro mobilní terminály musí vycházet z požadavků každého uživatele – ať už v kanceláři, vozidle či v terénu. Při vytváření strategie mobility tedy berte v úvahu různé pracovní postupy a vytvořte řešení, které bude odpovídat požadavkům jednotlivých pracovníků – od hlášení incidentů, přes dispečink až po koordinaci mezi agenturami.

2.      Zjistěte přesné parametry, které u zařízení požadujete

Stejně jako detailní nákupní seznam zajišťuje, abyste při nákupu nezapomněli na nic důležitého, vám seznam minimálních požadavků na mobilní zařízení pomůže zajistit, že nepřehlédnete či neopomenete žádné důležité parametry vyplývající z vaší strategie mobility. Volba mobilního zařízení, které nemá všechny požadované vlastnosti či nedokáže splnit všechny vaše požadavky, povede akorát ke zklamání a ztrátě času i peněz.

Parametry, které byste měli především zvážit, zahrnují:

Při výběru vhodného zařízení zvažte veškeré požadavky pracovní náplně.

Operační systém – volba operačního systému vychází z aplikací, které budete využívat. Odolné tablety i mobilní terminály jsou v současnosti dostupné jak s operačním systémem Windows, tak Android.

Zabezpečení dat a mobilních zařízení – zabezpečení může zahrnovat přístup VPN, vícefaktorovou autentizaci, čtečky otisků prstů, CAC čtečky, TPM a další opatření.

Nástroje pro zadávání dat – upřednostňujete zadávání dat pomocí fyzické klávesnice, dotykové obrazovky, digitálního pera či stylusu?

Velikost a hmotnost – potřebujete větší obrazovku pro snadné prohlížení dokumentů či aplikací nebo si vystačíte s malým displejem? Mohou vaši pracovníci pohodlně pracovat i s těžším zařízením nebo je důležité, aby byl přístroj co nejlehčí?

Kabelové nebo bezdrátové připojení – kolik a jaké I/O porty potřebujete? Budou mít vaši pracovníci vždy přístup k Wi-Fi hotspotům nebo potřebují více možností připojení jako 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, NFC apod.?

Odolnost zařízení – jakou úroveň standardu MIL-STD-810G a třídu krytí (IP) požadujete? Bude mobilní terminál vystaven vodě, prachu či vlhkosti? Jakým nárazům či vibracím bude čelit při převážení autem? Bude přístroj využíván v prostředí s nebezpečím výbuchu? Ujistěte se, že zařízení splňuje požadavky vyplývající z pracovního prostředí.

3.      Zvažte typ mobilního terminálu

Investice do mobilních terminálů jsou dlouhodobou záležitostí, proto je nezbytné, abyste porozuměli nejen okamžitým přínosům, ale také budoucím možnostem rozšíření, které mobilní terminály nabízejí. Ne všechna přenosná zařízení jsou skutečně mobilní. Přenosnost a mobilita nejsou to stejné.

Vestavěné počítače v autě umožňují přístup k datům pouze ve vozidle. Odolné notebooky jsou sice technicky přenosné, avšak při využití mimo vozidlo vyžadují manipulaci oběma rukama a musí být umístěny na plochém povrchu. Proto pracovníci tyto „přenosné“ notebooky stejně většinou nechávají v autě, a tato zařízení tak neposkytují opravdový přístup k údajům v reálném čase. Zároveň také neumožňují okamžité předávání informací a dokumentaci situace. Pracovník se musí pokaždé vrátit k autu nebo spoléhat na zapisování často nečitelných poznámek na papír. Tato omezení příliš nepřispívají k rychlým a koordinovaným reakcím vyžadovaným v současném neustále se vyvíjejícím prostředí.

Spotřebitelská mobilní zařízení, bez ohledu na jejich konstrukci, rovněž nejsou zcela vhodná pro pracovníky bezpečnostních a záchranných složek. Tato zařízení nemají v mnoha případech dostatečný výkon či odolnost pro každodenní intenzivní používání. Pracovníci by měli věnovat veškerou pozornost pacientům či obětem, a ne se starat o křehká mobilní zařízení.

Odolné tablety a terminály dokáží naopak snadno uspokojit veškeré požadavky na mobilitu, odolnost, velikost, hmotnost i výkon. Kromě fyzických vlastností (dostatečně velká obrazovka, avšak nízká hmotnost pro pohodlné přenášení) jsou tato zařízení vybavena potřebným softwarem a aplikacemi, I/O porty a nabízejí několik možností připojení (Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth, WLAN, WWAN, GPS). Terminály je navíc většinou možné přizpůsobovat podle změny pracovní zátěže.

4.      Nezaměřujte se pouze na samotné zařízení

Výběr správného softwaru, aplikací a příslušenství je stejně důležitý, jako výběr samotného přístroje, a může pomoci výrazně snížit celkové náklady na vlastnictví (TCO). Při zvažování možností mobilního terminálu je důležité zohlednit:

Dokovací řešení do vozidla – je důležité, aby bylo zařízení ve vozidle bezpečně uchyceno. Zvažte mimo jiné také, zda nepotřebujete více možností uchycení pro různá vozidla či speciální držák pro uchycení například na motorku.

Přístup k datům v reálném čase usnadňuje práci pracovníků bezpečnostních složek.

Příslušenství pro pohodlné přenášení – pokud tráví pracovník dlouhou dobu na nohách, pravděpodobně ocení příslušenství jako například popruh přes rameno či pohodlnou rukojeť.

Možnosti nabíjení baterie – kolik baterií budete asi potřebovat, aby vaše zařízení běželo nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu? Za jak dlouho se baterie dobijí? Je baterie vyměnitelná za provozu?

Kompatibilita softwaru – bezpečnostní a záchranné složky potřebují spolehlivý software přizpůsobený pro mobilní zařízení. Mnoho poskytovatelů softwaru naštěstí do svých nabídek přidává také moduly pro mobilní zařízení, které usnadňují práci se zařízením. Tyto aplikace, na rozdíl od modulů určených původně pro stolní počítače či notebooky, podporují vkládání fotografií pořízených mobilním terminálem, sběr dat prostřednictvím zabudovaného snímače, pořizování záznamů, vyhledávání údajů apod.

Doplňkové nástroje a příslušenství – zařízení můžete propojit například s mobilní tiskárnou pro prodej vstupenek, můžete také využít různé stojánky, držáky apod.

5.      Berte ohled na svůj rozpočet, ale přihlížejte k výhodám, které investice přinese

Všichni jsme citliví na cenu a chceme za vydané peníze získat co nejvíce. Orgány bezpečnostních a zdravotnických složek si však nemohou dovolit nakupovat za každou cenu jen to nejlevnější. Je důležité myslet na to, že peníze ušetřené při nákupu se mohou projevit ve zvýšení nákladů v delším období. Přestože orgány veřejného sektoru musí pracovat s omezeným rozpočtem, většina z nich nakonec zjistí, že celkové náklady na vlastnictví (TCO) spotřebitelského zařízení jsou minimálně dvakrát tak velké než u podnikového mobilního terminálu. I když je nákupní cena těchto zařízení vyšší, jejich dlouhodobá životnost a široká kompatibilita s ostatními zařízeními, příslušenstvím a softwarovými aplikacemi udržuje TCO na nízké úrovni.

6.      Vybírejte zařízení s ohledem na budoucí potřeby

Překážky skutečné mobility jako nevhodná konstrukce zařízení, nízká odolnost, vysoká hmotnost, omezené možnosti softwaru apod. jsou nyní již minulostí. Informace v reálném čase, přehledné podávání zpráv a nepřetržitá komunikace umožňují rychlejší, lepší a bezpečnější poskytování služeb.

Nezapomeňte ale myslet dopředu. V současnosti je kladen důraz na investice do technologií, které nezastarají a umožňují rozšíření pro případné budoucí potřeby. Každá mobilní platforma zakoupená dnes musí být schopná podporovat i nepředvídatelné požadavky v nadcházejících letech. Mobilní terminály musí být zároveň kompatibilní s budoucími technologiemi jako IoT či nové standardy bezdrátové komunikace.

Rozpočty orgánů bezpečnostních složek obvykle neumožňují častou výměnu technologií, přesto je mnoho zařízení využívaných v těchto institucích navrženo pro výměnu každé 1 až 2 roky. Tato zařízení neposkytují dostatečný výkon, paměť ani kompatibilitu s operačními systémy, které tyto orgány potřebují. Zároveň potřeba neustále se učit pracovat s novým zařízením ztěžuje práci pracovníků, což může vést k pomalejšímu rozhodování či nepřesné dokumentaci.

Díky celé řadě příslušenství mohou pracovníci pohodlně nosit mobilní terminál u sebe po celou dobu směny.

Učiňte už nyní nákup mobilních zařízení, která umožní plnou mobilitu s dlouhodobou perspektivouMobilní terminály z naší nabídky poskytují potřebný výkon, kapacitu, kompatibilitu bezdrátových sítí a rozšiřující moduly, a umožňují tak snadný přechod k plné mobilitě v průběhu následujících let.

Nejste si jistí, který mobilní terminál je nejlepší pro vaše prostředí a požadavky? Potřebujete poradit s výběrem nejlepšího softwaru, funkcí nebo doplňkových nástrojů pro vaše aplikace? Náš tým vyškolených a certifikovaných odborníků vám navrhne řešení podle vašich konkrétních požadavků a pomůže s výběrem nejvhodnějšího zařízení přímo pro vás.

Datascan - systémy automatické identifikace
✖ Zavřít

Poptávka

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby vyřízení záležitostí spojených s mým požadavkem.