Kde může být čárový kód ve zdravotnictví užitečný?

Metody identifikace pacientů se stávají čím dál propracovanější. V současnosti již 70 % zdravotnických zařízení využívá identifikační náramky s čárovými kódy jako jeden z prvků pozitivní identifikace pacientů (PPID). Značení pacientů čárovým kódem je velmi efektivní řešení.
Kde může být čárový kód ve zdravotnictví užitečný?

Čárové kódy zlepšují proces identifikace v mnoha ohledech, čímž se zároveň zvyšuje efektivita personálu, bezpečnost pacientů a snižuje se riziko nesprávné identifikace. Značení pacientůl čárovým kódem je unifikované, tudíž efektivní a jednoznačné.

Štítek s čárovým kódem může nést více informací než běžný štítek, neboť data ukládaná v kódu zabírají méně prostoru než psaný text. Zároveň jsou eliminovány problémy s čitelností a personál může provádět značení pacientů rychleji než při manuálním popisování štítků.

Výhody identifikace pacientů pomocí čárových kódů jsou zřejmé. Existují však také další oblasti, kde může čárový kód zlepšit zdravotnické procesy. Kde ještě může čárový kód pomoci a kde je značení pacientů čárovým kódem efektivní?

Značení laboratorních vzorků a léků s pomocí čárových kódů

Označování laboratorních vzorků pomocí čárových kódů snižuje riziko vzniku chyb.

Označování vzorků čárovými kódy prakticky eliminuje chyby vznikající při jejich shromažďování, jelikož odstraňuje všechna potenciální kritická místa. Informace o datech a časech odběru vzorků, pacientech a požadovaných testech se automaticky zaznamenávají do čárového kódu, což odstraňuje rizika vznikající při nečitelném rukopisu.

Také identifikace léků je s využitím čárových kódů efektivnější, neboť štítky se snadno vytváří, jsou vždy plně čitelné a snadno sledovatelné. Pracovníci mohou bez obtíží identifikovat správný lék a dávkování, přičemž míra chyb při zadávání dat do čárového kódu je méně než 1:3 000 000 skenů.

Značení a identifikace personálu čárovými kódy

Čárový kód pomáhá vytvářet v nemocnicích bezpečné prostředí. Dvojrozměrné kódy jsou schopny ukládat značné množství informací, včetně digitální fotografie, kterou je možné vidět při každém načtení kódů. Kvalitní identifikační karty s pokročilými bezpečnostními funkcemi umožňují pacientům cítit se pohodlně a bezpečně, neboť umožňují snadno identifikovat roli pečovatelů ve vztahu k jejich léčbě.

Označování majetku a zdravotnických potřeb čárovými kódy

Více než 50 % nemocnic se chystá zavést čárový kód pro správu majetku a zdravotnických potřeb (účetní evidence majetku a inventarizace). Hlavním důvodem jsou ztráty zásob a potřeba zlepšit jejich řízení. Zavedení čárových kódů v této oblasti zvyšuje povědomí zaměstnanců o tom, kde se majetek nachází a umožňuje jeho efektivnější využívání. Zároveň vede ke snížení výdajů.

Čárové kódy přispívají k efektivnějšímu využívání zdravotnických potřeb.

Zdravotnická zařízení musí překonat určité překážky, aby byly čárové kódy na pracovištích úspěšně zavedeny. Nejčastějšími překážkami jsou potenciální náklady, integrace technologií, nezájem pracovníků a chyby v zadávání údajů. S ohledem na prokázané přínosy technologie čárových kódů je však důležité hledat způsoby, jak tyto překážky překonat a dosáhnout cílů v podobě lepší péče o pacienty, zvýšené efektivity a značných úspor nákladů.

Čárové kódy ve zdravotnictví přispívají nejen k lepší identifikaci pacientů, ale také k přesnějšímu a bezpečnějšímu značení vzorků i léků a efektivnější správě majetku. Není proto pochyb, že značení čárovým kódem v medicínské oblasti má velkou budoucnost.

Oslovily vás výhody využívání technologie čárových kódů? V naší nabídce naleznete hardware i software pro tisk a čtení čárových kódů, nabízíme rovněž spotřební materiál vhodný pro zdravotnictví. Nevíte si rady, jak správě a účinně zavést čárové kódy ve vašem zdravotnickém zařízení? Jak na propracovaný systém značení čárovým kódem? Náš tým vyškolených a certifikovaných odborníků vám navrhne řešení podle vašich konkrétních potřeb a požadavků. Kontaktujte nás.

Datascan - systémy automatické identifikace
✖ Zavřít

Poptávka

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby vyřízení záležitostí spojených s mým požadavkem.