Nositelná zařízení mohou výrazně zvýšit efektivitu skladu

Úloha skladu v moderním dodavatelském řetězci se v posledních letech zásadně změnila. Technologie, které zvyšují viditelnost, přesnost a efektivitu jsou dnes důležitější než kdy jindy.
Nositelná zařízení mohou výrazně zvýšit efektivitu skladu

Sklady již nejsou jen velkým prostorem určeným pro uložení zásob před expedicí. Staly se klíčovou součástí decentralizovaného dodavatelského řetězce, který se musí vyrovnat s nároky spotřebitelů na téměř okamžité doručení. Aby se sklady vyrovnaly s aktuálním důrazem na rychlost a přesnost, potřebují mít pracovníci k dispozici nástroje, které jim poskytnou větší nezávislost ve stále se rozšiřujícím prostředí skladů a umožní efektivnější a produktivnější práci.

Stejně jako na spotřebitelském trhu, nositelná zařízení zastávají stále větší roli také ve správě skladů a dodavatelských řetězců. Podle průzkumu je až 85 % uživatelů ochotno investovat do nositelných zařízení pro sklady, jestliže to znamená zvýšení produktivity zaměstnanců.

Jak tedy mohou nositelná zařízení přispět ke zvýšení efektivity?

Přístup pracovníků k mobilním zařízením, která byla dříve dostupná pouze v ústřední kanceláři, přisuzuje nositelným zařízením potenciál výrazně zvýšit efektivitu a produktivitu podniku.

Přestože nejsou nositelná zařízení úplnou novinkou, nejnovější modely nabízejí mnohem rozmanitější kombinaci nástrojů, které lze přizpůsobit konkrétním provozním potřebám i rozpočtu.

Uveďme si příklad. Operátoři ve skladech mohou snadno získat informace o produktu prostřednictvím obrázku odeslaného na jejich zařízení. Poté mohou jednoduše zadat potřebné informace nebo potvrdit akci prostřednictvím dotykové obrazovky nebo dokonce sami pořídit snímky například u poškozených položek. Stejně tak mohou snadno zachytit RFID štítky nebo čárové kódy pomocí snímačů kódů na prst, a to i na položkách nacházejících se ve vyšších patrech skladu. To vše umožňuje rychlou identifikaci a potvrzení informací o produktech.

Dříve museli pracovníci k nalezení položek využívat centralizované počítače, a případné problémy byly odhaleny až poté, co byla položka přesunuta do dalšího stupně dodavatelského řetězce – pokud byly vůbec objeveny. Nositelná a mobilní zařízení nyní tyto procesy usnadňují a zefektivňují. Zároveň snižují riziko vzniku lidských chyb nebo odeslání nesprávných zásilek.

Multimodální zařízení budou v budoucnu stěžejní

Efektivita a přesnost jsou nyní hlavní výzvou v moderním dodavatelském řetězci a v příštích letech se důraz na tyto požadavky ještě zvýší. Proto bude třeba stále pokračovat v zavádění opatření pro dosažení větší rychlosti a přesnosti. Zde přichází na řadu multimodální zařízení.

Možnost přijímat hlasové instrukce ještě více zjednodušuje prováděné úkoly, neboť eliminuje potřebu manipulovat s daným mobilním zařízením. Navíc v kombinaci s hands-free skenováním mohou multimodální systémy výrazně zkrátit dobu potřebnou pro vyzvednutí každé položky.

Výhody může přinášet také hlasové vyhledávání, které umožňuje operátorům rychlé nalezení zásob. To je užitečné zvláště pro sezónní pracovníky, kteří tak snadno a rychle naleznou potřebné položky.

Další zvýšení produktivity a efektivity mohou tato zařízení přinášet prostřednictvím návrhu nejlepších tras v rámci skladu. To umožní pracovníkům rychlejší provádění operací a aktualizaci zásob v reálném čase.

Je jasné, že pro správu moderního dodavatelského řetězce a skladů je nezbytné, aby měli jak operátoři, tak manažeři k dispozici nástroje potřebné pro dodržení stále náročnějších dodacích lhůt. Řízení zásob je v současnosti čím dál rychlejší a schopnost přesouvat produkty přes mnohem širší síť skladů je nyní důležitější než kdy dříve.

V moderním, rychle se rozvíjejícím prostředí s požadavky na rychlé a přesné dodávky mohou mít náklady na nesprávné či zpožděné dodávky pro podniky katastrofální důsledky. Naštěstí existují technologie a mobilní zařízení, která pomáhají překonat tyto výzvy mnohem lépe. Máte zájem vybavit váš sklad nositelnými zařízeními, které posunou produktivitu vašich pracovníků na novou úroveň? Náš tým vyškolených a certifikovaných odborníků vám rád pomůže s výběrem nejvhodnějšího zařízení podle vašich konkrétních požadavků.

Datascan - systémy automatické identifikace
✖ Zavřít

Poptávka

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby vyřízení záležitostí spojených s mým požadavkem.