Představují mobilní zařízení hrozbu šíření infekčních nemocí?

Mobilní zařízení učinily v posledních letech zdravotní péči mnohem efektivnější. Není to tak dávno, kdy se nemocnice spoléhaly na metody sběru, sdílení a předávání dat pouze na papírech. Nyní, s nástupem EMR (electronic medical record) mobilních zařízení, mají pracovníci k dispozici bezprecedentní přístup k údajům o pacientech a zabezpečené kanály pro okamžitou spolupráci.
Představují mobilní zařízení hrozbu šíření infekčních nemocí?

Mobilní zařízení mohou přenášet potenciálně škodlivé bakterie.Představují však také novou hrozbu pro zdraví pacientů pokud jde o nozokomiální nákazy (nákazy vzniklé v přímé souvislosti s pobytem v nemocničním prostředí). Mobilní zařízení se většinu času nacházejí v rukách pracovníků, v blízkosti tváří nebo v teplých, tmavých kapsách. To z nich činí hlavní kandidáty pro uchování potenciálně škodlivých bakterií, včetně bakterií odolných vůči antibiotikům jako jsou karbapenem-rezistentní enterobakterie (CAE), meticilin-rezistentní zlatý stafylokok (MRSA) či vankomycin-rezistentní enterokok (VRE).

Zhruba dva miliony pacientů v nemocnicích v USA se každý rok stanou obětí nákazy způsobené těmito bakteriemi. Ty mohou být následně velmi obtížné a nákladné na léčení. Podle CDC (Centers for Disease Control and Prevention) je šance nákazy jednou z těchto bakterií během krátkodobého pobytu v nemocnici 1:7 a 1:4 při dlouhodobé péči v nemocnici.

Jakou hrozbu tedy mobilní zařízení představují?

Studie ukázaly, že více než 70 % telefonů zdravotnických pracovníků je kontaminováno různými typy bakterií, přičemž 17 % těchto zařízení přenáší bakterie, které mohou způsobit právě nozokomiální infekce. A u mobilních telefonů, které do nemocnic přinášejí pacienti a návštěvníci, je ve skutečnosti dvakrát tak velká pravděpodobnost, že obsahují potenciálně nebezpečné bakterie.

Provádění kontroly infekčních onemocnění zahrnuje čištění a dezinfekci mobilního zdravotnického vybavení (např. invalidních vozíků), které přichází do kontaktu s personálem, pacienty a návštěvníky. Nyní se mnoho nemocnic začíná zabývat také doporučeními pro čištění a dezinfekci mobilních počítačů a telefonů. Nicméně tato praxe ještě není standardizována.

Produkty speciálně vyvinuté pro zdravotnictví pomáhají snižovat riziko šíření infekčních nemocí.

To ovšem vyvolává otázku odolnosti. Mohou zařízení pro spotřebitele vydržet opakované vystavení průmyslově schváleným čistícím a dezinfekčním prostředkům? Produkty DatalogicHoneywell a Zebra speciálně vyvinuté pro použití ve zdravotnictví pomáhají minimalizovat riziko šíření infekčních nemocí. Tyto snímače kódů a mobilní terminály jsou přizpůsobeny přímo pro použití v nemocničním prostředí a umožňují bezpečné čištění dezinfekčními prostředky.

Vyberte si z naší nabídky produktů pro zdravotnictví. Potřebujete poradit? Náš tým vyškolených a certifikovaných odborníků Vám rád pomůže s výběrem nejvhodnějšího zařízení přímo pro Vás.

Datascan - systémy automatické identifikace
✖ Zavřít

Poptávka

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby vyřízení záležitostí spojených s mým požadavkem.