Technologie pro zdravotnictví, která vám pomůže čelit přicházejícím výzvám

Situace v souvislosti s onemocněním COVID-19 nám připomněla, že nejsme schopní předvídat a kontrolovat všechny situace, které nám přijdou do cesty. Tomuto varování je důležité věnovat pozornost především ve zdravotnictví. COVID-19 není první, a s největší pravděpodobností ani poslední událostí, která představuje velkou výzvu pro systémy poskytování zdravotní péče a dodavatelské řetězce po celém světě.
Technologie pro zdravotnictví, která vám pomůže čelit přicházejícím výzvám

Pro vypořádání se s takovouto situací je nezbytná včasná reakce a důmyslné řízení zásob. Je důležité podniknout kroky již dnes a připravit se na další nepředvídatelné situace, které mohou v budoucnu nastat, aby mohla být zajištěna nepřetržitá zdravotní péče.

Žádné množství plánování samozřejmě nemůže poskytovatele zdravotní péče plně připravit na jakýkoliv typ rušivé situace. Ať už se jedná o epidemie, povodně, požáry či jiné nepříznivé události, je obtížné tyto situace předvídat a rozdělovat velké množství zdrojů mezi konkrétní události. Nabízí se však několik jednoduchých kroků, které mohou zdravotnická zařízení podniknout, aby zajistily dostatek zdrojů a odolnosti pro zvládnutí alespoň nejnaléhavějších případů i v nepředvídatelných situacích, aniž by došlo k přetěžování zaměstnanců, vyčerpání dodavatelských řetězců nebo narušení poskytování běžné zdravotní péče.

Jak může technologie pomoci připravit zdravotnický systém na nečekané situace?

Přestože nemůžeme předvídat budoucnost, můžeme se poučit ze zkušeností a pokusit se zmírnit nepříznivé následky budoucích výzev. Pokud máme k dispozici správné systémy, můžeme vylepšit možnosti poskytování péče, a zajistit tak větší bezpečnost pacientů i zdravotnických pracovníků. Vylepšení celého systému poskytování zdravotní péče zabere čas, proto je třeba co nejdříve začít investovat do technologických řešení navržených pro zdravotnictví, která umožní digitalizaci a přizpůsobení pracovních procesů, implementaci nové politiky, zvýšení dostupnosti dat a rychlé rozšiřování či snižování pracovních operací podle aktuální potřeby.

Které technologické investice by měly být prioritou?

  • Snímače kódů
  • Termální a mobilní tiskárny
  • Identifikační náramky
  • Mobilní terminály
  • Systémy pro lokalizaci v reálném čase – RTLS (např. RFID, BLE)

Proč jsou právě tyto technologie tak důležité?

Identifikace pacientů

Vytištění náramku pro každého pacienta při jeho příjmu se může zdát jako základní postup. Bezchybná identifikace ale představuje kritickou složku pro zajištění bezpečnosti a správné péče o pacienty během jejich pobytu v nemocnici. Při náhlém nárůstu pacientů pak může být právě tato složka rozhodující pro minimalizaci zvýšených bezpečnostních rizik. Pouhé naskenování kódu výrazně usnadňuje a urychluje identifikaci pacientů a pomáhá zajistit, aby správný pacient vždy dostal správnou péči. S mobilní tiskárnou etiket a štítků navíc mohou pracovníci tisknout potřebné kódy přímo na místě, kde je právě potřeba, což dále minimalizuje riziko vzniku chyb.

Spolupráce zdravotnických týmů

Mobilní terminály, případně smartphony určené pro zdravotníky, umožňují spolehlivou hlasovou i textovou komunikaci, což umožňuje lepší poskytování péče v mimořádných situacích a usnadňuje kolaborativní, multidisciplinární přístup k léčbě komplikovaných případů.

Sledování majetku a zásob

RFID technologie v kombinaci s mobilními terminály a snímači kódů umožňují zaměstnancům okamžitě najít potřebné vybavení a spotřební materiál. Tato možnost se ukázala jako velmi cenná v krizových situacích nebo v přeplněných zařízeních. Mobilní zařízení v rukou zdravotníků se mohou synchronizovat se systémy pro správu zásob a zajišťovat automatické hlášení v případě jejich nízkého stavu. Díky tomu mohou být objednávky nezbytných zásob přizpůsobovány jejich aktuální potřebě. Partneři v rámci dodavatelského řetězce mohou také průběžně monitorovat úrovně zásob, a zlepšovat tak procesy plánování a plnění objednávek na základě údajů v reálném čase.

Ochrana proti šíření infekce

Při modernizaci systému poskytování zdravotnické péče je nevyhnutelná digitalizace pracovních postupů. K těmto účelům by měla být využívána pouze zařízení určená pro použití ve zdravotnictví. Tato zařízení jsou obsahují speciální plasty, které odolají častému čištění dezinfekčními prostředky používanými ve zdravotnictví, aniž by došlo k jejich poškození. Díky tomu pomáhají zabránit šíření bakterií a virů mezi pacienty i zdravotnickými pracovníky.

Větší efektivita práce

Zejména při vysokém zatížení pracovníci ocení mobilní terminály, které jim umožní zvládnout více práce za méně času. Automatizace některých úkolů, přístup k informacím a komunikace v reálném čase, zasílání upozornění o stavu kritických pacientů přímo do mobilního zařízení v rukou odpovídajícího pracovníka, okamžitý přístup k výsledkům provedených testů, možnost vyhledání potřebného zdravotnického vybavení s využitím RFID technologie, … – to je jen několik příkladů, jak mohou chytré mobilní terminály usnadnit a zefektivnit práci zdravotníků.

Využívejte správnou technologii pro zajištění bezpečnosti pacientů a zdravotníků i při zvýšené zátěži.

Nepříznivé události jako přírodní katastrofy nebo vypuknutí nemoci si nevybírají, kdy a kde zasáhnou. Proto je důležité, aby byl zdravotnický systém – od nemocnic až po jednotlivé články dodavatelského řetězce – připravený těmto výzvám čelit. Zamyslete se nad tím, jak by se daly pracovní postupy a procesy ve vašem zařízení vylepšit, případně si nechte poradit. Nabízíme široký výběr zařízení určených speciálně pro zdravotnictví – od snímačů kódůmobilních terminálů a tiskáren až po etikety a jiný spotřební materiál. Náš tým vyškolených a certifikovaných odborníků vám poradí a navrhne vhodné řešení pro vaše aplikace.

Datascan - systémy automatické identifikace
✖ Zavřít

Poptávka

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby vyřízení záležitostí spojených s mým požadavkem.