Vzestup RFID technologií – kde všude je můžete využít?

Přestože je tu RFID technologie již po celá desetiletí, v posledních letech začala nabírat stále více na významu. S požadavky zákazníků mít své zboží „okamžitě“ se přístup k informacím o umístění aktiv pro mnohé společnosti stává prioritou. Stejně jako lidé chtějí mít možnost rychle najít svůj telefon klíče či peněženku, potřebují být i společnosti schopné najít jakoukoliv položku – ať už ve skladu nebo při přepravě – během několika sekund.
Vzestup RFID technologií – kde všude je můžete využít?

Jaké problémy pomáhá RFID technologie řešit?

  1. Hledání nesprávně umístěných položek ve skladu znamená plýtvání vašimi prostředky. Stejně tak manuální procházení aktuálního stavu zásilek a následné kontaktování každého zákazníka zvlášť, abyste mu mohli o stavu jeho zásilky předat zprávu, je zdlouhavé a neefektivní. Toto odbourá právě RFID technologie.
  2. Nemůžete si dovolit ztratit kontrolu nad vaším majetkem? Proto použijte RFID technologie. Zvláště ve zdravotnických zařízeních, nebo pokud manipulujete s majetkem jiných osob (letiště, železnice, námořní přeprava), potřebujete mít spolehlivý způsob, jak udržet odpovědnost za tento majetek v každém kroku – ať už se jedná o lékařské náčiní, pronajatá vozidla nebo palety s elektronikou.
  3. Udržování viditelnosti aktiv 24 hodin denně 7 dní v týdnu přináší nejen efektivnější plnění zakázek, ale zároveň pomáhá předcházet rizikovým incidentům, snižovat zátěž, a dokonce zachraňovat životy. RFID tagy umožňují bezpečnostním složkám udržovat si přehled o zbraních. Výrobcům, provozovatelům skladů a přepravcům pomáhají zabránit nesprávnému zacházení s nebezpečnými materiály. V neposlední řadě, zdravotnickým pracovníkům pomáhá RFID technologie při identifikaci pacientů a léčivých přípravků či zdravotnických pomůcek.

To je však jen několik příkladů, proč inovace v oblasti systémů pro určování polohy narůstají exponenciálním tempem v každém průmyslovém i spotřebitelském sektoru.

Kde nalezne RFID využití?

Nové technologie, přinášející větší viditelnost, se stávají prioritou napříč všemi odvětvími – od maloobchodu, přes logistická centra, přepravní služby, výrobní závody, až po zdravotnictví a veřejný sektor. Ve všech těchto oblastech, ač z různých důvodů, je kladen čím dál větší důraz na zpracování dat a okamžitou viditelnost zásob, vybavení i pracovníků.

Zvyšte viditelnost svých aktiv pomocí RFID technologie

Průmyslové organizace dávají za pravdu, že pokud jsou schopny monitorovat pohyb pracovníků, mohou rychleji identifikovat a napravit potenciální bezpečnostní problémy. Pochopení vzorců, jimiž se pracovníci obvykle pohybují po skladu či výrobním závodě, zároveň umožňuje organizacím zefektivnit výrobní i logistické procesy. To přispívá k větší produktivitě, kratší době obratu a lepším reakcím na požadavky zákazníků.

Stejně tak sledování rozmístění pracovníků na prodejnách napříč odděleními a schopnost rychle určit umístění zboží může maloobchodníkům pomoci zlepšit služby zákazníkům. Zároveň pomáhá minimalizovat ztracené prodeje z důvodu nesprávně umístěných položek.

Viditelnost se však netýká jen položek umístěných uvnitř zařízení. Mnohé organizace potřebují sledovat také majetek, který se pohybuje mimo zařízení. Dosáhnout této úrovně viditelnosti tolika různých aktiv rozptýlených na tolika různých místech je těžký úkol pouze pro ruční RFID zařízení. Integrace dalších možností snímání by jistě mohla sledování a správu majetku usnadnit. Potenciál a potřeba RFID řešení se tedy neustále vyvíjí.

Jaké jsou výhody hybridních RFID zařízení?

Hybridní zařízení zefektivní práci v nejrůznějších odvětvích.Klasická ruční zařízení se však tak snadno nestanou minulostí. Ve skutečnosti se poptávka po ručních skenerech integrujících technologii RFID aktuálně zvyšuje. Tento nárůst vzniká především ze strany maloobchodníků, kteří jsou pod tlakem kvůli vylepšování zákaznické zkušenosti ve svých prodejnách. Většina pracovníků nemá pouze jeden specifický úkol – musí zvládnout například jak příjem zásob a označování zboží pomocí RFID technologie, tak zároveň asistování na prodejně či vyřizování reklamací. Jejich efektivita se významně zvýší, pokud mohou všechny tyto úkoly vykonávat s jediným zařízením. Mobilní terminály s RFID technologií slouží zároveň jako nástroj pro správu zásob a zařízení pro snímání čárových kódů v místě prodeje. S tímto zařízením jsou pracovníci schopní nejen přijímat a vydávat zboží, ale také dokončovat platby, načítat identifikační a zákaznické karty či zpracovávat věrnostní programy.

RFID tedy umožňuje využití při plnění rozmanitých úkolů a uplatní se ve všech odvětvích. Podívejte se na naši nabídku skenerůmobilních terminálů a tiskáren podporujících FRID technologii.

Potřebujete poradit s výběrem vhodného zařízení pracujícího s RFID technologií? Náš tým vyškolených a certifikovaných odborníků vám poradí a navrhne vhodné řešení podle vašich specifických požadavků. Pro každý typ provozu máme vhodné řešení, stačí se jen pobavit o tom, co je pro vás podstatné a jak můžeme s pomocí RFID technologie zefektivnit vaše fungování. Kontaktujte nás.

Datascan - systémy automatické identifikace
✖ Zavřít

Poptávka

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby vyřízení záležitostí spojených s mým požadavkem.