Zavádění automatické identifikace a implementace 2D kódů do zdravotnictví

Zdravotnická zařízení na celém světě se stále více potýkají s problémy způsobenými nedostatečnou identifikací léků, ale i nástrojů či nemocničního vybavení. Vznikají pak ztráty nejen na majetku, ale zejména jsou ohroženi na zdraví či životě samotní pacienti. Lze tedy minimalizovat či dokonce odstranit tyto problémy?
Zavádění automatické identifikace a implementace 2D kódů do zdravotnictví

Standardy GS1 ve zdravotnictví

Standardy Systému GS1 ve zdravotnictví přináší řadu specifických výhod. Využívají se k identifikaci nemocničního personálu, pacientů, léčivých přípravků, medicínských přístrojů a zařízení, lékařského materiálu a rovněž i lůžkovin.

Získávání informací pomocí čtení kódů z náramku

Identifikace personálu usnadňuje správu přístupů k informačním systémům nemocnic. Identifikace pacientů pomocí speciálních náramků zvyšuje efektivitu jejich příjmu, výrazně redukuje omyly v medikaci a především zvyšuje bezpečnost pacientů v procesu léčby.

Jedním z nejzávažnějších problémů v současné době je masová falzifikace léčivých přípravků. Počínaje rokem 2017 však bude tento problém díky nové legislativě EU odstraněn.

Povinné označování léčivých přípravků

V Evropské unii začne platit legislativa týkající se povinného označování obalů léčivých přípravků tak, aby je bylo možné vysledovat až na úroveň jednotlivých balení. Mimo základní identifikaci položek budou na obalech uváděny i doplňující informace, jako je minimální datum exspirace, číslo šarže a sériové číslo. Tyto informace budou evidovány v jednotné evropské databázi, na kterou budou napojeni jak distributoři, tak i koneční prodejci.

Informační systém v místech prodejů či výdejů léků bude kontrolovat původ jednotlivých balení označených sériovým číslem. Poté upozorní na případnou neshodu s údaji v centrální databázi, která může signalizovat přítomnost padělku. Toto řešení se vyznačuje velmi přísnými nároky na provedení čárového kódu, kvalitu a hodnověrnost dat, čímž právem pasuje farmaceutický průmysl na jeden z nejnáročnějších oborů z hlediska automatické identifikace.

Povinné označování léčivých přípravků ve zdravotnictví

S tímto souvisí i postupné vybavování výrobního zařízení pro tisk a kontrolu 2D kódu. Veškerá nemocniční zařízení i farmaceutické společnosti budou vzhledem k nové legislativě pořizovat tiskárny a rovněž i snímače 2D kódů, aby rychle reagovaly na požadavky nové evropské směrnice.

Nově i fyzická ochrana balení léčivých přípravků

Od roku 2017 musí být rovněž všechny obaly opatřeny ochranným prvkem, jehož aplikace umožňuje jednoduše zjistit, zda byl obal porušen či nikoliv, případně obsah balení vyjmut a vyměněn za jiný. Všechna tato ochranná opatření eliminují ztráty nejen na majetku, ale i na lidském zdraví či životech pacientů.

Prospěch identifikace ve zdravotnictví

Využívání identifikace ve zdravotnictví přináší prospěch pacientům a v rámci celého zdravotnického zařízení usnadňuje práci. Standardy GS1 umožňují velice rychle identifikovat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky i materiálové vybavení., zároveň podporují jejich snadnou a bezpečnou distribuci a umožňují rychle reagovat při stahování vadných nebo nebezpečných výrobků z oběhu.

Datascan - systémy automatické identifikace
✖ Zavřít

Poptávka

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby vyřízení záležitostí spojených s mým požadavkem.