Inventura majetkuInventura majetku

Software Inventura majetku je jednoduchá a přehledná aplikace sloužící ke snadnému, rychlému a bezchybnému provádění inventur zboží.
Software Inventura majetku je jednoduchá a přehledná aplikace sloužící ke snadnému, rychlému a bezchybnému provádění inventur zboží.

Software Inventura majetku je jednoduchá a přehledná aplikace sloužící ke snadnému, rychlému a bezchybnému provádění inventur zboží. Tento software vám zajistí snadnou a přehlednou inventuru majetku.

Software Inventura majetku je jednoduchá a přehledná aplikace sloužící ke snadnému, rychlému a bezchybnému provádění inventur zboží ve skladech, obchodech, kancelářích a výrobě. Tyto jednotvárné činnosti jsou velice náchylné na vznik lidských chyb při klasickém zpracování „papír + tužka“. Filozofií celé aplikace je především jednoduchost ovládání, přehlednost, rychlá orientace a zejména přizpůsobitelnost požadavkům konkrétního zákazníka.

Softwarové řešení se skládá ze dvou částí – PC aplikace a mobilní aplikace na PDA. PC aplikace slouží ke komunikaci s mobilní aplikací, dále k nastavení a k výběru požadovaných funkcí softwaru. Mobilní aplikace na PDA se používá k samotnému provádění jednotlivých inventur. PC aplikace je tvořena ze dvou modulů – Inventura Majetku a Inventura Zboží. V každém z modulů lze zvolit v zaškrtávacím menu, jaké funkce chceme využívat. Tímto způsobem si aplikaci přizpůsobíme svým požadavkům. Software je licencován na mobilní terminály PDA. Počet potřebných licencí se tedy odvíjí od počtu používaných PDA. Po nastavení požadovaných funkcí softwaru a aktivaci licence lze začít aplikaci okamžitě používat.

Mobilní aplikace pracuje ve dvou základních režimech – slepém a s dodanými informacemi. Při slepém režimu žádné informace předem do PDA nekopírujeme. Operátor na PDA tedy nevidí zboží či majetek, který má nalézt. Zadává pouze to, co dohledá. Po ukončení inventury dojde k porovnání nalezeného/naskenovaného stavu s účetním stavem. V režimu s dodanými informacemi jsou do PDA před použitím nahrány soubory s daty (CSV v UTF-8 formátu), podle kterých následně probíhá daná operace. Například při inventuře majetku můžeme nahrát údaje o kódu/označení majetku, umístění majetku a jeho stavu. Toto je poté operátorovi zobrazováno na displeji a je také vyžadováno k zadání. Po zadání je odečteno od zobrazovaného celkového počtu kusů k dohledání. Přepínání mezi těmito režimy se děje automaticky v závislosti na tom, zda proběhne nahrání dat či nikoliv.

Inventura

Provedení každoročně se opakující inventury může být časově náročný úkol, zvláště ve společnostech s rozsáhlým majetkem. Použitím čárových kódů na majetku je možné tento proces podstatně urychlit a rovněž omezit počet chyb vzniklých vlivem lidského faktoru. Po nahrání dat do PDA je v hlavním okně zobrazován veškerý majetek, který by měl být v dané lokaci/místnosti/oddělení atd. Při jeho nalezení a zadání kódu je tento majetek ze zobrazení odstraněn. V případě, že zbývá ještě nějaký majetek, má uživatel přehled, co má konkrétně dohledat. Může se stát, že je etiketa na majetku fyzicky zničená. Není tedy možné zadat kód majetku prostřednictvím načtení čárového kódu. V tomto případě se dá v Detailech majetku zadat, že je daný kus nalezen fyzicky. Informace o fyzickém nalezení je zapsána do databáze a pro takovýto majetek lze později jednoduše dotisknout potřebné etikety.

Po dokončení inventury jsou nasbíraná data vyexportována v CSV ve struktuře dle požadavků zákazníka. Je tak možné je zpracovat v odpovídajících programech (tabulkové procesory) nebo importovat do databáze či ERP.

Jestliže potřebujete poradit s výběrem vhodného software a dalších souvisejících prostředků (čtečky, tiskárny čárových kódů) pro inventuru majetku, pak nás kdykoliv kontaktujte. Navrhneme pro vás ideální a kompletní řešení pro inventuru majetku.

Kde využít Inventura majetku

Software Inventura majetku slouží k provádění inventur zboží ve skladech, obchodech, kancelářích a výrobě.

Ke stažení

Produktový list
Datascan - systémy automatické identifikace
✖ Zavřít

Poptávka

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby vyřízení záležitostí spojených s mým požadavkem.