Jak efektivně využívat čárové kódy ve zdravotnictví?

Čárové kódy se staly běžnou součástí poskytování zboží i služeb. Umožňují rychlé získávání a správu dat a jejich důmyslné sledování. Díky jejich schopnostem a všestrannosti jsou využívány v mnoha odvětvích, kde poskytují značné výhody. Není tedy překvapením, že čárové kódy nyní hrají klíčovou roli v jednom z odvětví, jež si nejvíce zakládá na přesnosti – zdravotnictví.
Jak efektivně využívat čárové kódy ve zdravotnictví?

Ve zdravotnickém průmyslu mohou i prosté nesrovnalosti či chyby vést ke katastrofálním důsledkům. Chyby jako nesprávná identifikace pacienta nebo připojení špatného štítku k lékům na předpis mohou ovlivnit bezpečnost a zdraví pacientů. Tento problém řeší právě zavedení čárových kódů.

Co s sebou čárové kódy přináší?

Používání čárových kódů ve zdravotnictví umožňuje přesnou identifikaci pacientů a bezpečné ukládání dat. Díky přiřazení kódů pacientům pomocí náramků ihned při příjmu jsou údaje o pacientech vždy rychle přístupné všem zdravotníkům. Kromě toho mohou být čárovými kódy označeny například lékařské předpisy nebo výsledky laboratorních testů, což zajišťuje přiřazení správné dávky léků správným pacientům a eliminaci lidských chyb při označování laboratorních vzorků. Čárové kódy také pomáhají zabránit používání padělků, jelikož usnadňují identifikaci léčivých přípravků při jejich příjmu a sledování v systému pomocí ID, které je jedinečné pro danou instituci.

Čárové kódy pomáhají eliminovat počet lidských chyb při označování vzorků.

Zavedení technologie čárového kódu ve zdravotnictví významně snížilo komplikace v souvislosti s identifikací pacientů a léků. Různé instituce a společnosti však přijaly různé provozní postupy. S různými požadavky i způsoby komunikace nebyl žádný proces zavádění čárových kódů stejný a mnohé farmaceutické produkty tak skončily s nejrůznějšími čárovými kódy. Nebo ještě hůř, s čárovými kódy, které vypadají podobně, avšak nesou zcela jinou informaci.

Přestože univerzálnost čárových kódů umožnila rychlé nasazení této technologie v různých odvětvích, problémem byl nedostatek standardizace čárových kódů. To způsobilo, že mnoho odvětví tuto technologii přijalo, aniž by vytvořilo celkovou strategii pro její zavedení.

Aby mohl zdravotnický průmysl (i jakékoliv jiné odvětví) vytvořit a udržovat efektivní hierarchii čárových kódů, musí přijmout jednotný přístup k jejich standardizaci. Standardizace čárových kódů zajistí, aby bylo zboží vždy správně zpracováno a distribuováno.

Ale stejně jako je důležité přijmout pečlivý a přesný proces značení, je také potřeba využívat správnou technologii, která umožní efektivní sledování a identifikaci. Nemá význam využívat propracované formy znační bez nástrojů, které dokáží štítek přečíst. Jedině se správnou technologií je možné snižovat množství chyb v každé části dodavatelského řetězce.

Jaká zařízení by měly zdravotnické organizace využívat?

Aby mohla zdravotnická zařízení těžit ze schopností technologie čárových kódů, musí nejdříve integrovat moderní tiskové řešení, které bude dostupné zdravotníkům v místě kontaktu s pacienty. Stolní tiskárny pro zdravotnictví umožňují tisk identifikačních náramků i štítků a etiket na léky či vzorky. Termální tiskárny jsou vhodné pro označování krevních vaků. Tiskárny navržené pro zdravontnictví umožňují snadný a bezpečný tisk bez nutnosti využívat centralizovaný tiskový systém.

V momentě, kdy jsou vytvořeny detailní, přesné a především unikátní štítky, přichází na řadu zařízení pro skenování kódů. Snímače kódů je možné používat v jakékoliv fázi pro ověření a identifikaci pacientů a zaznamenávání údajů do databáze.

Dalším krokem jsou mobilní terminály. Ty komunikují se snímači kódů a umožňují zdravotnickému personálu snadno zkontrolovat údaje o pacientech a jejich zdravotní záznamy.

Nakonec pro snadnou a efektivní komunikaci mezi všemi těmito zařízeními je třeba využívat vysokorychlostní bezdrátovou síť. Ta je schopná spravovat informace z jednotlivých zařízení a umožňuje každému zařízení jednat nezávisle. Zároveň zajišťuje pracovníkům nepřetržitý přístup k informacím z centralizované databáze.

Moderní zařízení navržená speciálně pro zdravotnictví umožňují efektivní sledování a identifikaci.

Potřeba standardizovaného systému čárových kódů nesmí být podceňována, ale jakmile je proces značení formulován, je potřeba využívat také správné nástroje, aby byl celý proces úspěšný. Vzhledem k účinnosti, dostupnosti a nepřetržitému připojení, které je nyní k dispozici, není důvod, aby zdravotnické organizace nevyužívaly dnešní vyspělé technologie pro tisk a snímání čárových kódů.

Chcete i Vy zvýšit přesnost a efektivitu operací ve Vašem zdravotnickém zařízení? V naší nabídce snímačů kódůmobilních terminálů, tiskáren etiketbezdrátových sítí a dalších zařízení z oblasti automatické identifikace naleznete řešení, které bude vyhovovat Vašim požadavkům. Rovněž nabízíme spotřební materiál vhodný pro zdravotnictví. Potřebujete poradit s výběrem správného zařízení? Náš tým vyškolených a certifikovaných odborníků Vám rád zodpoví na jakékoliv otázky z dané problematiky a pomůže s výběrem nejvhodnějšího zařízení přímo pro Vás.

Datascan - systémy automatické identifikace
✖ Zavřít

Poptávka

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby vyřízení záležitostí spojených s mým požadavkem.