Nezabíjejte svou baterii špatným způsobem nabíjení!

Příliš časté a příliš mnohé nabíjení může způsobit, že se tzv. „mrtvé baterii“ časem nevyhnete. Chcete tomu zabránit? Čtěte dále a zjistěte, jaký je správný způsob nabíjení a prodloužení životnosti baterie.
Nezabíjejte svou baterii špatným způsobem nabíjení!

Pokud připojujete svůj mobilní počítač, tablet nebo nositelné zařízení, kdykoliv je to vhodné, nebo neustále dobíjíte baterii, abyste ji udrželi v plném nabití „pro případ, že byste ji nemohli nabít později“, vybíjíte baterii a v podstatě i bankovní účet.

Baterie je vyrobena tak, aby vydržela pouze určitý počet nabíjecích cyklů. To znamená, že pokud zařízení připojujete třikrát denně a pokaždé dokončíte pouze částečné nabití, životnost baterie by se mohla snížit na polovinu. Vše závisí na nabíjecích zvyklostech. Co může prodloužit nebo zkrátit životnost baterie a tedy i zařízení?

NABÍJECÍ CYKLUS

Cyklus je definován jako 100 % kapacity baterie, avšak baterie nemusí být vybita naráz, aby se jednalo o celý cyklus. Například dva dny používání 50 % kapacity nebo čtyři dny používání 25 % kapacity jsou ekvivalentní jednomu úplnému cyklu. Nezáleží na tom, zda se každý den mezi těmito 25-50 % vybitími baterie nabije do plného stavu či nikoliv. Pokud tedy dnes vybiji baterii ze 70 % (a zbývá 30 % když ji zapojuji a dobíjím), odpovídá to využití 70 % cyklu. Baterie by tedy spotřebovala celý cyklus, jakmile by se vybila o dalších 30 %.

Existují však určité extrémní metody nabíjení, které negativně ovlivní zdraví baterie a rychleji vyčerpávají její životnost. Například nabíjení na vyšší napětí nebo procento (jako je nabití až na 100 %), rychlejší nabíjení či ponechání baterie na nabíječce déle (tzv. udržovací nabíjení). To vše může baterii poškodit a zkrátit její životnost.

To znamená, že existují zejména tři proměnné, které zkracují životnost baterie:

  1. stav nabití
  2. teplota
  3. doba trvání

Pokud jsou kterékoliv dvě z těchto proměnných vysoké, pak třetí musí být nízká. Proto je v pořádku nabít baterii na 100 %, pokud teplota není extrémní a doba, po kterou bude baterie udržována na 100 %, je kratší než několik hodin.

Dva způsoby nabíjení, které nejvíce urychlují opotřebení baterie, tedy jsou:

  1. Nepřetržité nabíjení baterie po dobu několika dnů, případně měsíců. Jedním ze skutečných příkladů byl zákazník, který si koupil „náhradní“ mobilní počítače a nechal je několik měsíců v nabíjecí stanici. Nejlepším postupem by bylo nabít zařízení na 50 % a poté jej uložit odděleně od nabíjecí stanice, dokud nebude připraveno se aktivně používat.
  2. Mělké cykly vybití, kdy je baterie plně nabitá, zařízení je krátkou dobu používáno a poté je vráceno zpět do nabíjecí stanice. Když baterie dosáhne stavu maximálního nabití, je rychlost degradace nejvyšší. Tato rychlost se zpomaluje, protože napětí baterie pomalu klesá. Časté dobíjení způsobuje, že baterie tráví více času ve stavu špičkového nabití, a tím urychluje degradaci.

Teplo však rovněž není „přítel“ baterie. Udržování baterie v chladu, avšak ne mrazu, může pomoci prodloužit její životnost.

Všechna zařízení (tablety, nositelná zařízení, skenery, RFID snímače, mobilní terminály, mobilní tiskárny), která používají lithium-iontové baterie, budou těžit z použití osvědčených postupů pro maximalizaci výdrže baterie. Tyto doporučené postupy nabíjení, které jsou popsány výše, jsou tedy použitelné pro všechny typy zařízení.

GFX | blog | 3handsc.jpgSDÍLENÁ ZAŘÍZENÍ A NÁHRADNÍ BATERIE

Co se týče sdílených zařízení, která se používají 24 hodin denně v několika směnách, je vhodné v případě poklesu baterie pod 50 % zařízení během přestávky dobít. Nabíjení po dobu 20 minut by mělo pracovníkovi poskytnout další dvě hodiny provozu.

Jiná situace nastává, pokud mají pracovníci po ruce další baterie, které mohou vyměnit, když se jejich baterie vybije a nemají čas na dobití. Výměna baterie se doporučuje ve chvíli, kdy úroveň nabití klesne na 20-30 %.

BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ

Bezdrátové nabíjení má určité nuance. Na jedné straně obvykle generuje více tepla než kabelová nabíječka, po dokončení nabíjení však množství vytvářeného tepla výrazně klesá. Měření, zda je bezdrátové nabíjení užitečné nebo škodlivé, se tedy vrací ke třem faktorům: stavu nabití baterie, teplotě a času. Pokud jsou některé dva faktory vysoké, pak by měl být třetí nízký.

Bezdrátové nabíjení se nedoporučuje v horkém prostředí, například na palubní desce vozidla nebo u okna orientovaného na jih. Dále za horka, což znamená, že povrch zařízení má 40 °C a více. Do celkové teploty se započítává kombinaci teploty vzduchu, slunečního záření a tepla generovaného buď nabíjecím systémem nebo nějakým jiným zařízením produkujícím teplo v okolí.

Jako příklad ze skutečného světa si můžeme uvést nápojovou společnost používající mobilní počítač, který pracovníci udržovali v nabíjecí stanici na stáčecím stroji. V létě byla teplota vzduchu 35 ˚C a teplo ze stáčecího stroje zvýšilo teplotu tabletu na 45 ˚C. Tablet vyjmuli z dokovací stanice jen asi na 15 minut za osmihodinovou směnu, tedy stav nabití baterie byla po celou dobu téměř 100 %. Zhruba po dvou měsících baterie nabobtnala natolik, že tablet ztratil elektrický kontakt s nabíjecí stanicí. V případě, že by použili bezdrátovou nabíječku, by teplota zařízení byla o několik stupňů vyšší a zničení baterie by nastalo ještě dříve.

STRUČNĚ, JASNĚ, VÝSTIŽNĚ

Rychlonabíječky nejsou lepší než tradiční nabíječky, co se týče prodloužení celkové životnosti baterie. Ve skutečnosti jsou horší, přičemž pomalejší nabíjení je vždy lepší pro zdraví baterie. Kromě toho mohou tyto nabíječky předčasně snížit životnost baterie nebo zkrátit dobu provozu zařízení. Vždy se tedy doporučuje používat nabíjecí příslušenství, neboť je navrženo tak, aby optimalizovalo životnost baterie i dobu chodu.

Nedovolte, aby se zařízení před dobíjením co nejvíce vybila. Toto je zastaralá praxe u starších typů baterií (Nickel-Metal Hybride[NiMH]), velká hloubka vybití u Lithium-iontových baterií aktivně škodí. Nejlepší je udržovat baterie v mírném rozsahu stavů nabití (20-80 % nebo dokonce 30-70 %), případně jednou za čas nabít na 100 % či úplně vybít.

Je-li to možné, nenechávejte zařízení na nabíječce, aby se „nabíjelo“, když je stav baterie na 100 %. Pokud je baterie úplně vybitá, nabijte ji před použitím alespoň na 30 %.

EKOLOGICKÝ DOPAD SPRÁVNÉHO NABÍJENÍ

S ohledem na toto vše je vhodné se podrobně podívat, jak tým ve vaší společnosti nabíjí baterie jednotlivých zařízení a jak jsou zařízení mezi nabíjeními používána. Nikdo nechce vyměňovat baterie nebo celá zařízení příliš často, zvláště pokud nese zodpovědnost za financování nebo správu flotily desítek, stovek či tisíců zařízení pro své zaměstnance. Navíc je potřeba brát v úvahu kromě finančních a provozních nákladů také náklady ekologické.

Prodloužení životnosti baterie má za následek méně baterií potřebných na mobilní zařízení. To snižuje dopad na životní prostředí během životního cyklu tím, že vyžaduje méně surovin, méně výroby, méně dopravy i méně odpadu z baterií. Baterie obsahují cenné a působivé materiály jako je zlato, kobalt a lithium, přičemž vyhýbání se nadměrné těžbě může pomoci životnímu prostředí i hospodářskému výsledku společnosti. Další ekologickou výhodou používání správných nabíjecích postupů, které prodlužují životnost baterií je, že stejné postupy mají tendenci spotřebovávat méně elektřiny, a proto produkují méně emisí.

JINÝMI SLOVY

Strach, že uvíznete s vybitou baterií může být nervy drásající, proto je důležité porozumět několika jednoduchým změnám, které lze ve svých návycích při nabíjení baterie provést. Když budete postupovat podle výše uvedených rad, brzy zjistíte, že vaše baterie vydrží mnohem déle než v minulosti.

V případě dotazů nejen ohledně přístupu ke správě změn pro nabíjení baterie se neváhejte obrátit na náš tým certifikovaných odborníků.

Datascan - systémy automatické identifikace
✖ Zavřít

Poptávka

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby vyřízení záležitostí spojených s mým požadavkem.