Software pro inventuruInventura zboží

Software Inventura zboží je jednoduchá a přehledná aplikace sloužící ke snadnému, rychlému a bezchybnému provádění inventur zboží.
Software Inventura zboží je jednoduchá a přehledná aplikace sloužící ke snadnému, rychlému a bezchybnému provádění inventur zboží.

Software Inventura zboží je jednoduchá a přehledná aplikace sloužící ke snadnému, rychlému a bezchybnému provádění inventur zboží. Tento software vám zajistí snadnou a přehlednou inventuru skladu. 

Software Inventura zboží je jednoduchá a přehledná aplikace sloužící ke snadnému, rychlému a bezchybnému provádění inventur zboží ve skladech, obchodech, kancelářích a výrobě. Tyto jednotvárné činnosti jsou velice náchylné na vznik lidských chyb při klasickém zpracování „papír + tužka“, ale díky tomuto softwaru pro efektivní inventuru skladu je možné chybovost odstranit a rovněž výrazně zkrátit celkový čas na provedení celé inventury. Filozofií celé aplikace určené pro inventuru skladu je především jednoduchost ovládání, přehlednost, rychlá orientace a zejména přizpůsobitelnost požadavkům konkrétního zákazníka.

Softwarové řešení pro inventuru skladu / prodejny se skládá ze dvou částí – PC aplikace a mobilní aplikace na PDA. PC aplikace slouží ke komunikaci s mobilní aplikací, dále k nastavení a k výběru požadovaných funkcí softwaru. Mobilní aplikace na PDA se používá k samotnému provádění jednotlivých inventur. PC aplikace je tvořena ze dvou modulů – Inventura Majetku a Inventura Zboží. V každém z modulů lze zvolit v zaškrtávacím menu, jaké funkce chceme využívat. Tímto způsobem si aplikaci přizpůsobíme svým požadavkům. Software je licencován na mobilní terminály PDA. Počet potřebných licencí se tedy odvíjí od počtu používaných PDA. Po nastavení požadovaných funkcí softwaru a aktivaci licence lze začít aplikaci okamžitě používat.

Mobilní aplikace pro inventuru skladu / prodejny pracuje ve dvou základních režimech – slepém a s dodanými informacemi. Při slepém režimu žádné informace předem do PDA nekopírujeme. Operátor na PDA tedy nevidí zboží či majetek, který má nalézt. Zadává pouze to, co dohledá. Po ukončení inventury dojde k porovnání nalezeného/naskenovaného stavu s účetním stavem. V režimu s dodanými informacemi jsou do PDA před použitím nahrány soubory s daty (CSV v UTF-8 formátu), podle kterých následně probíhá daná operace. Například při inventuře majetku můžeme nahrát údaje o kódu/označení majetku, umístění majetku a jeho stavu. Toto je poté operátorovi zobrazováno na displeji a je také vyžadováno k zadání. Po zadání je odečteno od zobrazovaného celkového počtu kusů k dohledání. Přepínání mezi těmito režimy se děje automaticky, a to v závislosti na tom, zda proběhne nahrání dat či nikoliv.

Inventura skladových zásob a inventura zboží

Často stav zásob v systému ERP neodpovídá fyzickému stavu, který je zjištěn inventurou na konci každého čtvrtletí, pololetí či roku. Tyto rozdíly mají různé původce, například špatné naskladnění/vyskladnění, poškozené či ztracené zboží. Velice důležitá je schopnost kdykoli rychle a jednoduše provést fyzickou inventuru zaručující aktuální stav skladu v ERP systému, čímž je zajištěn lepší servis zákazníkům. K tomu vám dopomůže právě naše aplikace pro efektivní inventuru skladu.

Pokud potřebujete poradit s výběrem vhodného software a dalších souvisejících prostředků pro inventuru skladu, inventuru zboží a inventuru majetku, pak nás kdykoliv kontaktujte. Navrhneme pro vás ideální řešení pro inventuru skladu.

Máte zájem o výkonný a efektivní software pro inventuru skladu a prodejen. Rádi vám software pro inventuru zboží představíme a ukážeme jeho veškeré přednosti a možnosti. Zajistíme aplikaci programu pro inventuru skladu včetně technologií pro čtení čárových kódů.

Kde využít Inventura zboží

Software Inventura zboží slouží k provádění inventur zboží ve skladech, obchodech, kancelářích a výrobě. Využijte na maximum efektivní nástroje inventury zboží a s naší pomocí zjednodušte své inventurní procesy.

Ke stažení

Produktový list
Datascan - systémy automatické identifikace
✖ Zavřít

Poptávka

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby vyřízení záležitostí spojených s mým požadavkem.